ТУРСКИТЕ ЗВЕРСТВА В БЪЛГАРИЯ

ТУРСКИТЕ ЗВЕРСТВА В БЪЛГАРИЯ

03.08.2019 0 By Evangelsko.info

Писмото на Макгахан от Пещера (1 август 1876)

Дженюариъс А. Макгахан: ТУРСКИТЕ ЗВЕРСТВА В БЪЛГАРИЯ — писма на специалния кореспо