Цветница – мисия или дневен ред

Цветница – мисия или дневен ред

09.04.2020 Off By Evangelsko.info

Когато Христос влезе в
Ерусалим, хората постлаха дрехи на пътя. Когато Той влиза в нашите сърца, ние
събличаме собствената си праведност и не само я постиламе под краката на
Христос, но и дори тъпчем върху нея. – Огъстъс Топлади 

When Christ entered into Jerusalem the people spread garments in the way: when He enters into our hearts, we pull off our own righteousness, and not only lay it