Православната църква анатемоса Лев ТОЛСТОЙ

Православната църква анатемоса Лев ТОЛСТОЙ

20.07.2019 0 By Evangelsko.info

Видни личности, които църквата анатемосва

На 24 февруари 1901 г. Православната църква анатемосва Лев Н. Толстой. Постановлението е отпечатано в нейния официален печатен орган „Църковни ведомости“. Лев Н. Толс…