Ти си това, което вярваш (Даниил 1)

Ти си това, което вярваш (Даниил 1)

01.09.2020 Off By Evangelsko.info

Днес започваме да разглеждаме
книгата Даниил: смелостта да бъдеш различен. Книгата е завършена от Даниил
около 530 г.пр.Хр., малко след завладяването на Вавилон от Кир през 539 г.

Защо е нужно да изследваме
тази книга?

Даниил е една от най-известните
старозаветни книги. В първите шест глави четем за събития от живота на Даниил.
Даниил живееше в обстановка близка до тази, в която живеем ние