ТЪРСЕНАТА ОТ БОГА МИЛОСТ

ТЪРСЕНАТА ОТ БОГА МИЛОСТ

14.08.2020 Off By Evangelsko.info

Матей 9:13 -„Но идете и научете се що значи тая дума: Милост искам, а не жертва; защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние].“
Ø Липсващата милост, поради духа на времето.
2 Тимотей 3 гл.
(Можете ли да си представите Притчата за Добрия самарянин в съвременен вариант?)
Ø С времето, човек става все повече коравосърдечен, отколкото милостив.
I. БОГЪТ НА МИЛОСТТА
1.     Милостта – истинското име на Бога
Изход 34:5-6 -„И Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господнето име. Господ застана пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосерд, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с верност.“
2Коринтяни 1:3 -„Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостите и Бог на пълната утеха.“
2.     Милостта – истинският характер на Бога
Изход 34:7а -„Който пази милост за хиляди поколения…“
3.      Възпятата милост на Бога чрез Старозаветните светии
Псалми 23:6 -„Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; И аз ще живея завинаги в дома Господен.“
Псалми 103:17 -„Но милостта на Господа е от века и до века върху ония, които Му се боят, и правдата Му върху внуците.“
Псалми 106:1 -„Алилуя! Славете Господа, защото е благ! Защото Неговата милост трае до века.“
II. МИЛОСТТА – ИСТИНСКОТО ИМЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ
Исая 55:3 -„Приклонете ухото си и дойдете при Мене! Послушайте и душата ви ще живее; и Аз ще направя с вас вечен завет; според верните милости, обещани на Давида.“
1.     Забравената милост
Матей 23:23 -„Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! Защото давате десятъка от гьозума, копъра, и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта, и верността; но тия трябваше да правите, а ония да пренебрегвате.“
А. По-лесно е човек да мрази, отколкото да обича
Б. По-лесно е човек да лъже, отколкото да каже истината
В. По-лесно е човек да наказва, отколкото да помилва
Г. По-лесно е човек да обижда, отколкото да направи комплимент
Д. По-лесно е човек да бъде коравосърдечен, отколкото милостив
2.     Животът, поради – Заветът на Милостта
Плачът на Еремия 3:22-23 -„Че по милост Господня ние се не довършихме, понеже чезнат щедротите Му. Те се подновяват всяка заран; голяма е Твоята верност.“
3.      Спасението, поради – Заветът на Милостта
1Тимотей 1:13-16 -„При все, че бях изпърво хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже като невеж сторих това в неверие; и благодатта на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христа Исуса. Верно е това слово, и заслужава пълно приимане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главният грешник, всичкото си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот.“
III. ИЗИСКВАНАТА ОТ БОГА МИЛОСТ
1Петрово 3:8-9 -„А най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, смиреномъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте; понеже на това бяхте призвани, за да наследите благословение.“
1.     Истинското име на Християнина е – Милост
Ø Бог ни е поръчал, не само да се обичаме, не само да живеем в мир, но още – да показваме милост
2.     Делата на милостта
Ние показваме милост, или аз правя това:
Ø Не, защото съм наивен
Ø Не, защото не виждам
Ø Не, защото не чувам
Ø Не, защото не разбирам
ØНо, защото съм милостив; и такъв желая да бъда до края на моя живот!
На младежите мога да пожелая:
    Не, да се ожените за богат човек, но да се ожените и да живеете с милостив човек!
3.     Новозаветното пожелание
Ø Милостта – Новозаветното благословение на вярващите
Юда 2 -„Милост, мир и любов да ви се умножат.“
2Коринтяни 1:3 -„Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус
Христос, Отец на милостите и Бог на пълната утеха.“
Галатяни 6:16 -„И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях, и на Божия Израил.“
4.     Милостта – достойнството и честта на човека
Притчи 19:22 -„Милосердието на човека е чест нему; и сиромах човек е по-добър от едного, който разочаровава.“
5.     Благословението чрез Милостта
Матей 5:7 -„Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.“
Из „Библейски проповеди“ – том 16 / 2017 г.- П-р Д-р Ст.Банков