църковни евангелски новини от България и света

Tag archive

признак

Двадесет и шести признак: СВЕТОВНАТА ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ

in Новини

Gordon-Lindsay_Signs_Soon_Coming_Christ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС
Гордън Линдзи

Токущо видяхме изненадващото свидетелство на 25те признака, които сочат скорошното идване на Христос. Какво още ще стане? Защо Исус все още не се е върнал? Отдавна ни е казано, че Исус ще дойде всеки момент и едва ли има време да направим нещо, освен да чакаме Нашия Господ. Все пак месеците и годините минават, а Исус още не се връща. Времето напредва. Защо Той не идва?

Никой християнин не трябва да задава такъв въпрос. Той трябва да знае отговора. Все още има и друг признак, който трябва да се изпълни! Исус каза: “И това благовестие на Царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът” (Матей 24:14).

Подобре е да погледнем фактите: Все още има работа за вършене. Помалко от половината свят е евангелизиран. Хиляди племена още не са достигнати. Три милиарда души не са чували, че има Спасител. Църквата трябва да се мобилизира веднага за смело действие, ако очаква Исус да дойде скоро. Ускорете Неговото завръщане, като казвате всеки път на някого за Исус и за пътя към вечния живот чрез Него. Вършите ли своя дял в благовестието?

АКО ВСЕ ОЩЕ НЕ СИ ПРИЕЛ ХРИСТОС…
Какво означава за теб всичко това? Във всяко човешко сърце има копнеж за безсмъртие. Йов зададе въпроса: “Ако човек умре, ще живее ли пак?” Бог не създаде човека, за да умре и да се отдели от Него. Намерението на Бог беше човекът да живее завинаги с Него. Но грехът дойде в света и както Библията казва: “Защото заплатата за греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус” (Римл.6:23). Всички хора са грешни. “Няма праведен ни един” (Римл. 3:10). Ние не можем да спасим себе си. Никой човек не може да отиде сам на Небето. Хората стигнаха Луната и вървяха върху нея, и това е друг знак за времената, но никой космически кораб няма да занесе човек на Небето. “Небесата са небеса на Господа; а земята Той даде на човешките чеда” (Псалом 115:16). Има път към Небето и той се достига само чрез Исус Христос. “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, а да има вечен живот” (Йоан 3:16). За да получим този живот, ние трябва да направим две неща: първо, искрено да се покаем за нашите грехове (Лука 13:3); второ, трябва да положим вярата си в Исус. Без значение колко голям грешник си, ако се обърнеш с цялото си сърце към Него, Той ще прости твоите грехове и ще вложи мир в теб. Когато Исус отново дойде в славата Си, ти ще си готов да Го посрещнеш.

Христос направи всичко възможно, за да те доведе до вечен живот. Той плати пълната цена на наказанието за твоите грехове. Сега е твой ред да Го приемеш. Бог вижда твоя ум и твоята душа, Той знае всички твои мисли. Ако ти искрено желаеш да приемеш Исус, Божия Син, в своя живот, ти ще бъдеш новороден и ще станеш дете на Бога, а Бог ще стане твой Баща.

Двадесет и пети признак: СВЕТОВНОТО САМОУБИЙСТВО

in Новини

Gordon-Lindsay_Signs_Soon_Coming_Christ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС
Гордън Линдзи

От текста в Данаил 12:1 (разгледан понапред) се разбира, че “ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува”. Исус говори за тази ужасна перспектива на света, декларирайки, че ако Бог разреши на човека да продължи своя курс по своему, светът ще приключи съществуванието си с масово самоубийство. “И ако не се съкратяха ония дни, не би се избавило нито едно същество; но заради избраните ония дни ще се съкратят” (Матей 24:22).

Това е пророчество, което като че ли изглежда невъзможно за изпълнение, като се има предвид, че никоя от световните войни, с всичкия си ужас, не бе успяла да помете цялото население на земята. Дори Втората световна война и войната във Виетнам не можаха да причинят намаляване на населението в света. Как тогава щеше да се изпълни пророчеството на Исус? Невярващият се подиграва и сочи тези Исусови думи като явно доказателство, че Той е сбъркал и Библията е невалидна. Но след като Втората световна война приключи, стана събитие, което накара хората да примират от ужас: откриването и употребата на атомната сила. Хирошима и Нагазаки се стопиха в огнената пещ, напълно унищожени от атомната бомба.

И все пак, след като Втората световна война свърши, САЩ самодоволно се отпуснаха, уверени, че само те притежават тайната на бомбата. Но изминаха четири години и Русия, подпомогната от предатели на САЩ, открадна тази тайна от нацията и се научи как да изработва атомната бомба. На 20 август 1953 г. дойде съдбоносното обявление, че Русия е извършила експлозия с водородна бомба! Смята се, че това адско оръжие притежава хиляда пъти поголяма сила от атомната бомба и може да унищожи всичко в радиус от 10 мили! Водородната бомба има потенциал да разруши в един момент найголемите градове в света. Малцина са вече тези, които се съмняват, че светът може да бъде доведен до световно самоубийство. Изглежда, че човешката раса е склонна да се самоунищожи. Исус каза, че това би станало, ако нямаше Божествена намеса, но заради Божиите избраници тази върховна трагедия ще се възпре.

Появата на атомната и водородната бомба с техния огромен потенциал за масово унищожение показва със сигурност скорошното връщане на Господ Исус Христос.

Двадесет и четвърти признак: НЕОБУЗДАНОСТТА НА МЛАДЕЖТА

in Новини

Gordon-Lindsay_Signs_Soon_Coming_Christ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС
Гордън Линдзи

“И това да знаеш, че в последните дни ще настанат тежки времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвяти, безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обичащи удоволствията, отколкото Бога, имащи вид на благочестие, но отрекли се от силата му…” (2Тим.3:15).

Преди деветнадесет столетия апостол Павел, поглеждайки през вековете чрез предузнанието на Духа, видя сред другите тревожни явления в края на века бунтът на младежта срещу установената власт и авторитет. Днес виждаме това предсказание в изпълнение. След края на Втората световна война се разви беззаконие сред младежта по света, което предизвиква повсеместна тревога. Вестниците всеки ден ни съобщават за такива престъпления на момчета и момичета, които сякаш са извършени от закоравели престъпници. Банди от безразсъдни младежи бродят по големите градове на света: крадат, плячкосват и вършат насилие. В много случаи властите не могат да се справят с нарастващия брой престъпници на съвсем млада възраст.

Каква е причината за всичко това? Найчесто проблемът е в дома, вкъщи. Родителите са самонадеяни, своенравни и децата наследяват техния бунтовен дух. Много домове са разбити, тъй като родителите са прекалено заети и изнервени; често пъти децата са свидетели на скандали и растат огорчени и изпълнени с ненавист.

Дори християнските домове са заплашени от сериозни затруднения. Децата, чиито родители са вярващи, гледат как светските им връстници имат много поголяма свобода и не могат да разберат защо на тях не им се разрешават подобни привилегии. За съжаление тази необузданост е в духа на епохата и обхваща голяма част от младежите днес. Това е още един знак, че живеем в последните дни, така както ни предупреждава апостол Павел.

Двадесет и трети признак: ПОТОПЪТ НА ЗЕМЯТА

in Новини

Gordon-Lindsay_Signs_Soon_Coming_Christ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС
Гордън Линдзи

“И както стана в дните на Ной, така ще бъде и в дните на Човешкия Син: ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега; и дойде потопът и ги погуби всички” (Лука 17:26,27).

Исус, говорейки за идването Си, сравнява тези дни с дните на Ной и потопа, когато условията бяха подобни на днешните.
Писанието отхвърля позицията на постмилениалистите, които вярват, че църквата ще обнови света и ще възвести началото на Милениума. Дните на Ной се характеризираха с отстъпничество. Точно в тези дни преди връщането на Господ отново виждаме подобни условия, явни за всеки наблюдателен човек.

Първо, Исус извиква вниманието ни върху факта, че в тези дни, точно преди Потопа, първите земни жители са били заети със своите си удоволствия: ядене и пиене. Тук не става дума за задоволяване на съвсем естествената нужда на всеки човек от храна за поддържане на живота му, а поскоро за пиршества, пиянство, пирувания и лакомия.

Второ, Исус спомена, че първите хора се занимавали с “женене и разженване”. В старовременните дни полигамията е била широко разпространена. Библейските коментатори посочват, че оригиналният евреин по натура е склонен към “оженване и разженване” (Бит.4:19). Разбира се, брачният акт не е погрешен, но разводът е съвременно зло в световен мащаб. Този зъл дух на развод е международен грях. Днес около 50 процента от всички бракове в САЩ завършват с развод.

Трето, Ной, който се намери единствен “проповедник на правдата”, предупреди хората за приближаването на Потопа, но никой не го послуша (2 Петр.2:5). Енох, пророк от същото време, предупреждавал съвременниците си за предстоящия Съд, но малко внимание било обърнато и на това предупреждение (Юда 14,15).

Четвърто, по времето на Ной е имало забележителни човешки постижения. Тогава са били строени пирамидите.

Голямата пирамида е паметник, чиито строители явно са имали астрономически познания, които се изясняват едва в наши дни. Самият Ной построи кораб, който може да се конкурира по размери със съвременните кораби.

Пето, моралът в дните на Ной беше ужасяващ. Тъжно е, но трябва да признаем, че нашето време не може да се похвали с нещо подобро. “И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човек на земята и огорчи се в сърцето Си… И земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие” (Бит.6:511).

Такова беше състоянието на морала по времето на Ной. Дори и безпристрастният наблюдател ще признае, че в днешно време положението е подобно. Исус каза, че такъв ще бъде светът преди Пришествието Му. Този белег също е едно сериозно доказателство за скорошното идване на Човешкия Син.

Двадесет и втори признак: ВЪЗХОДЪТ НА КУЛТОВЕТЕ

in Новини

Gordon-Lindsay_Signs_Soon_Coming_Christ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС
Гордън Линдзи

“А в покъсните времена някои ще отпаднат от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения…” (1 Тим.4:13).

Библията набляга на факта, че към края на века хората ще се откъснат от простотата на вярата и ще се вслушват в съблазняващи духове. Със сигурност събитията са доказали истината на това пророчество. Един след друг се появяват култове през последния век, всеки един с претенцията, че той е истинската църква и е готов да оклевети другите.

Учението за еволюцията за произхода на човека от диво животно, е пряко противопоставяне на библейското откровение, че той бе създаден по Божий образ и подобие, а всяко същество според своя вид. Мормонизмът се появи с учението си за многоженството.

Тук можем да споменем и Свидетелите на Йехова, крайно сектантска група, която учи, че Христос е обикновен земен жител и заклеймява Неговите последователи. Свидетелите на Йехова отхвърлят съществуването на буквален Ад. Пастор Ръсел, който е основател на този култ, предсказа, че Пришествието на Христос ще стане през 1914 г., което, разбира се, не се осъществи.

Появи се Християнска Наука, която не е нито християнска, нито наука. Нейният основател е жена, сключвала три пъти брак в живота си. Името й е Мери Бейкър
Гловер Патерсон Еди. Тя предложи религия, която е “система от откази” и в нея се твърди, че неща като болест, грях, смърт съществували само във вид на мисли в човешкия ум!

Тези примери ни показват само една малка част от фалшивите религии, чийто произход е съвсем явен. Дълбоко в същността им зад тях стоят дяволски духове или доктрини. Павел каза, че тези неща трябва да се случат в последните времена и когато те се явят, можем да сме сигурни, че краят на този век е близо.

Двадесет и първи признак: БЕЗБОЖНИЦИТЕ ПОСТМИЛЕНИАЛИСТИ

in Новини

Gordon-Lindsay_Signs_Soon_Coming_Christ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС
Гордън Линдзи

Във Второ Петрово послание 3:3,4 четем: “Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели с подигравки, които ще ходят по своите собствени страсти и ще казват: Къде е обещаното Му пришествие? Защото, откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както е било от началото на създанието”.

Този стих, разбира се, представя отношението на лидерите на номиналната (традиционната) църква на нашето съвремие към посланието за Второто пришествие. Все пак, никое учение не е изказвано по-усърдно в Новия Завет от доктрината за Пришествието на Христос преди Милениума. Така наречените модерно мислещи вярващи в Църквата силно отхвърлят тази доктрина. Странно е, че те приемат Христос като велик човек, а отхвърлят истината, която Той така ясно учеше!

Разбира се, причината за отхвърляне доктрината за Второто пришествие на Христос преди Милениума (Хилядогодишното царство) се крие в гордостта на необновения човек. Той счита за обида и песимизъм факта, че в края на века ще дойде Осъждението и ще има Съд. Нашият съвременник поскоро би повярвал, че човекът може да направи света по-добър и по-добър; и едва ли не, че ще създаде “свое собствено Небе на земята”. По тази схема просто няма място за свръхестественото пришествие на Христос или за Божествена намеса в световните събития. Неискреното служене към Христос и престореното уважение към Него успява да създаде интерес и да привлече последователи.

Много религиозни водачи днес се присмиват на учението за Второто пришествие, а на онези, които пазят тази истина, се гледа като на заблудени фанатици. Въпреки че тези безбожници не го съзнават, тяхната опозиция е почти изпълнение на пророчеството. В своята некомпетентност, те несъзнателно изпълняват още един признак за предстоящото пришествие на Христос.

Двадесети признак: ХЛАДКАТА ЦЪРКВА

in Новини

Gordon-Lindsay_Signs_Soon_Coming_Christ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС
Гордън Линдзи

Сега разбираме, че Исус напусна земята преди близо 2000 години и ще се върне отново скоро. Книгата Откровение ни посочва, че времето между двете появи на Христос ще бъде известно като Църковния период през вековете. Църквата трябваше да мине през седем отделни стадия. Йоан, който прие Откровението, предава характеристиките на всяка църква и какво мислеше Бог за всяка една от тях.

Последната църква от Църковния период е известна като Лаодикийската църква. Тя е светски настроена, отстъпническа група от християни, които са изгубили видението за Божията цел и срещат осъждение в края на века. Исус описва тази църква така: “Зная твоите дела, че не си нито студен, нито горещ… А така, понеже си хладък… ще те избълвам от устата Си” (Откр.3:15,16).

Това е Църква, нараснала с богатства, която не чувства нужда от нищо. Но Господ каза, че тя е нещастна и бедна; сляпа и гола; и Той с последен вик се обръща към нея, но тя явно е така отстъпила, че не отговаря. В тези дни на просветление, Църквата трябва да е подуховна от всякога. Поради нарасналите си финансови възможности, тя има такава сила да прави добро, както никога преди. За нещастие, обаче, много пъти е установявано, че парите сами не могат да придвижат Евангелието на Исус Христос. Парите имат сила, само когато бъдат използвани с всеотдайност и жертвоготовност от Божиите хора. Богатствата никога не са правили човека подуховен, а поскоро са го поставяли пред изкушения, на които дори и много хора в Стария Завет са нямали сила да противостоят. Цар Осия беше чудесно подпомогнат от Бог, докато стана силен, но неговото благоденствие го доведе до провал. Бог иска Неговите хора да водят скромен живот. Те не трябва да се изкушават от лукса и високия стандарт, от разточителността и екстравагантността, които често се оказват проклятие за тях. Това е проклятието на Лаодикийската църква поради богатствата си нейните членове стават светски настроени и хладки духовно. Накрая те изгубват видението за разпространение на Евангелието, и за съжаление, и собствените си души.

Много църкви, които някога имаха Божия огън, могат спокойно да напишат на вратите си думата Ихавод, която означава: “Славата се изгуби.” Такава е характеристиката на Лаодикийската църква последната църква от този век.

Но Бог разкри в Откровението на Йоан, че по същото време ще има и други верни християни, които Той нарича Филаделфийска църква. Те няма да принадлежат към дадена деноминация или група, а ще бъдат вярващи, одобрени от Бог, Който вижда сърцето на всеки човек и по това разбира дали той е лаодикиец или филаделфиец.

Филаделфийската църква, или църквата на Братската любов, това са верните на Бога хора, искрено търсещи и очакващи идването на Господа. На тях Бог дава обещанието: “Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, и Аз ще те опазя от часа на изпитанието, което ще дойде върху цялата Вселена, за да изпита онези, които живеят на земята” (Откр.3:10,11). Исус “ще вземе” тази църква от света и няма да разреши на тези вярващи да изстрадат ужасното осъждение, идещо на земята, известно като Божия гняв.

Може би трябва да добавим към горните редове, че богатствата сами по себе си не са зло, но малцина могат да боравят с големи суми пари за слава на Бога и разширяването на Царството Му. За нещастие, повечето християни не са достойни служители, за да може да им се повери голяма сума пари, която те да използват за изграждане на Божието царство.

1 2 3 4
Go to Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com