Четвероевангелие, Деяния, Послания, Апокалипсис (Нов български превод на Библията)

Нов български превод на протестантската Библия Най-близкия до гръцкия оригинал български текст на Новия завет Буквално преведен от последното текст-критичното издание на Nestle-Aland Първи пълен превод от Цариградската Библия до днес Подробен апаратус с преводаческа анотация Паралелно издание и коментарни бележки онлайн

ЛУКА: Евангелие и Деяния (Нов български превод 2013)

   Ние не сме амбулантни търговци,които продават Божието Слово, за да печелят, както правят мнозина (ІІ Коринтяни 2:17, WBTC 2004) Днес много хора в България говорят за Реформация, но само малцина се осмеляват да превеждат Библията набългарски. А истинската Реформация на църквата започва не някъде другаде, а в превода на Библията. След седемгодишен труд, за […]

Евангелието според Матей (Нов Български превод, 2010)

Ние не сме амбулантни търговци, които продават Божието Слово, за да печелят, както правят мнозина (ІІ Коринтяни 2:17, WBTC 2004) Днес много хора в България говорят за Реформация, но само малцина се осмеляват да превеждат Библията на български. А истинската Реформация на църквата започва не някъде другаде, а в превода на Библията. Преди почти 200г., […]

Още веднъж за славянският превод на Библията (Част 2)

Д-р Теол. Доний К. Донев Следващият проблем при разглеждането на славянските преписи на Библията и изучаването на техните прототипи е историческата незавършеност на превода на славянската Библия. Малко известен е фактът, че въпреки усилията на Солунските братя, техните многобройни ученици и създадените от тях школи, пълен превод на Библията не е завършен. Това, което е […]

Още веднъж за славянския превод на Библията (Част 1)

Д-р Теол. Доний К. Донев Поредицата „За Библията”, която вече повече от три години излиза в Евангелски Вестник, още в самото начало подробно разгледа произхода и развитието на старославянските библейски ръкописи и кирило-методиевата азбука, която предшества и предпоставя тяхната поява като безпрецедентен мисионерски подход към славянските народи. В хода на поредицата бе обобщено значението на […]

Нов Български превод: Критичен апаратус

Д-р Теол. Доний К. Донев Пилотното издание не Евангелието според Йоан в нов български превод от старогръцки, публикувано за Рождество 2007 г., бе последвано от нов пълен превод на Йоан: Евангелие, Послания и Апокалипсис за Великден, 2008. Преводът следва критичното издание на гръцкия Нов Завет Nestle-Aland 26-27, прототипното издание на Nestle-Aland 28 и UBS 4. […]

Нов Български превод (2007)

В навечерието на Рождество Христово, www.bibliata.com в асоциация с издателство на християнска литература „Ийгъл 2001”, пусна на пазара пилотно издание на „Евангелието според Йоан”. Изданието е част на Новия български превод и се публикува по случай честването на Година на Библията в България и 180 годишнината от първият новобългарски превод на Четвероевангелието направен от Петър Сапунов. […]

Евангелието според Йоан (Нов Български превод, 2007)

Нов Български превод (2007) Изданието е част на Новия български превод и се публикува по случай честването на Година на Библията в България и 180 годишнината от първият новобългарски превод на Четвероевангелието направен от Петър Сапунов Евангелието според Йоан глава първа 1 В начало бе Словото; и Словото бе при Бога и Бог бе Словото. […]