Етикет: палеография

01.03.2005 1

Що е то палеография?

By Evangelsko.info

Доний К. Донев 1. Дефиниция и кратък исторически обзор Палеографията е наука която изучава древни ръкописи направени върху хартия, папируси…