църковни евангелски новини от България и света

Tag archive

молитвата

50 дни на молитва: Ден 9 – Не редактирай молитвата си

in Новини

50dni
[+] Бог вече знае всичко за теб и твоя живот
[+] Когато се молиш, говори честно и директно
[+] Ти можеш да се довериш на Твореца си
[+] Пред Бога нямаш нужда от PR и реклама
[+] Не редактирай разговорте си с Негo

Еремия 29:13 И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце

Молитвата според образеца на скинията

in Новини

tabernacle[1]Пол Йонги Чо | Божието оръжие

Помолен от хиляди хора да сподели начина, по който се моли, пасторът на най-голямата църква в света (с един милион членове) Пол Йонги Чо разказва за своя молитвен живот. Нарича различните видове молитва: свободна, тематична, утвърждаване на позицията ни спрямо Бога, вълнообразна, според образеца на Скинията, Господна, с размишления, с хваление, както и молитва на чужди езици. Днес говорим за една от тях.

Веднъж Бог ми показа Скинията в пустинята. Израилтяните бяха излезли от Египет и бяха на път за Ханаан. През време на пътуването до Ханаан, Бог искаше те да Му се покланят. Затова Бог показа на Мойсей образеца на скинията и той я построи в пустинята според Божията инструкция, след което израилтяните влизаха в нея и се покланяха на Бога.

Сега обаче, тази скиния сме аз и ти – всеки вярващ поотделно. Ние сме храм на Святия Дух. Не се нуждаем да ходим в пустинята и да търсим скинията на Мойсей, за да се покланяме в нея. Ние сме скинията, храмове на Святия Дух, но можем да се покланяме на Бога вътре в сърцата си, според образеца на Скинията.

Цялото учение в Стария Завет е символ или преобраз на духовните неща, които бяха на път да дойдат. Можете да имате една чудесна раздвижена молитва, като преминете през Скинията.

Първото, което ще срещнем в нея е Медният олтар, където свещеникът колел животните и изгарял телата им пред Господа. Тук грешниците получават прощение и помирение с Бога.

Медният олтар е преобраз на Голготския кръст. Пред кръста благодаря на Господа за спасението и всички благословения, произтичащи от него.

След Кръста продължаваме към Умивалника, който е мястото на освещението. Тук свещениците се измивали и очиствали, преди да влязат в Скинията.

От Умивалника преминаваме към Святото място, където е Златният Светилник, символ на Святия Дух – единствената наша светлина в този свят.

След Светилника се придвижваме към Присъствените хлябове, които символизират тялото на Христос – Божието Слово…

Отиваме напред, вече сме пред Кадилния олтар – преобраз на хвалението на Божиите светии…

След Кадилния олтар влизаме през завесата в Пресвятото място, където е Ковчегът на Завета, преобраз на Исус Христос.

Накрая стигаме до трона на Бога и се молим за всичко това, от което се нуждаем.”

Или в по-конкретен план, молитвата на пастор Чо е в следния примерен вид:

„Господи Исусе, идвам пред Твоя кръст на Голгота, където Ти се жертва за мен. Твоят кръст е начало на всичко в моя духовен живот. Господи, покланям Ти се, че бе разпънат за прощението на всичките ми грехове. Благодаря Ти за Твоята изключителна простителност и безкористна любов. Благодаря Ти, че чрез смъртта Си на кръста Ти взе върху Себе Си цялото наказание, което трябваше да се стовари върху мен самия. Ти отвори широко вратите за моето спасение и ме освободи от проклятието и от осъждението на закона. Вече живея в благодатта. Чрез вяра в Теб аз съм спасен! Благодаря Ти за Твоята неизчерпаема милост и любов, от която аз се ползвам безрезервно.

Исусе, чрез Твоята кръв аз съм напълно освободен от господството на сатана. Повече не се страхувам от дявола, нито от неговите зли духове. Чрез Теб, Господи, аз съм повече от победител над всичко сатанинско. Затова аз Те хваля, о, Исусе, за Твоето благословение! Благодаря Ти, че с кръвта Си очисти всеки мой грях и ми прости. Чрез пролятата Твоя кръв сатана беше ограбен, обезсилен и неговото царство беше окончателно разрушено.

О, Исусе, Адам постави вражда между Бог и нас, хората, но Ти разруши стената на враждата и ни помири с Него. Благодаря Ти, Исусе! Бог ме обича, но вече и аз обичам Бога. В Теб ние имаме близко лично общение.

Небесни Боже, благодаря Ти, че изля Своя Свят Дух в сърцето ми. От сърце Ти се покланям и Ти благодаря за силата на Исусовата кръв, която ни доведе до взаимно общение. Аз Те обичам и Ти се покланям.

Скъпи Исусе, на кръста ти взе на Себе Си нашите немощи и болестите ни понесе. С Твоите рани ние сме изцелени.

Хваля Те, Исусе, че съм свободен от проклятието и съм благословен с Аврамовото благословение. Повече няма да вървя по пътеката на проклятието, но живея в лоното на Авраам. Аз съм благословена личност! Във всичко, което върша, ще благоуспявам.

Исусе, Ти ме освободи от смъртта, защото умря вместо мен. Ти победи ада и отвори вратите на Небесното царство! Вече не се страхувам от смъртта. Покланям Ти се и Те обичам!

О, Господи Христе, аз съм християнин и би трябвало да говоря, както и да мисля като християнин. Не искам да съм формално, само по име, а действително Твое искрено дете.

Отче, направи ме праведен! Чрез Словото и чрез Духа, помогни ми да живея праведно и честно, да няма лъжа и лицемерие в живота ми. Помогни ми да бъда плодоносен и пълен с вяра. Помогни ми да спазвам празничния ден за Теб с искреност и вярност. Разчитам на Твоята помощ, за да съм в състояние редовно да давам десятъка си. Направи ме верен в служението да печеля души за Тебе!

Направи ме вярно Твое дете. Дай ми способност да прощавам на всички хора и дай ми силата да ги обичам.

Отче, помогни ми да стана кротък. Изгони от мен духа на надменност и високомерие. Искам да бъда смирен. Освободи ме от духа на скъперничество, което е идолопоклонство. Освещавай ме, променяй ме, Господи, всеки ден.

О, Святи Душе, Ти си Дух Божий, Дух Христов и винаги обитаваш между хората. Затова много добре Те познаваме и Си винаги добре дошъл при нас. Ние Ти се покланяме и Ти благодарим!

Скъпи Святи Душе, Ти си Дух на мъдрост и разум – дай и на мен тази способност – да бъда мъдър и разумен. Ти си Дух на съвет – съветвай и мен. Ти си и Дух на сила – дай и на мен тази сила, за да бъда свръхестествено силен. Ти си и Дух на познание на Бога – разкрий цялостно Исус през мен като Бог. Също така Ти си Дух на страх от Господа – помогни ми да ходя смирено пред Него, със страхопочитание.

Душе Святи, без Теб нищо не мога да направя! Но чрез Теб мога всичко! Ти си величествена, скъпа за мен Личност, с Която мога да общувам всеки ден, като с най-близък приятел.

Скъпи Святи Душе, приветствам Те с добре дошъл в живота ми днес. Аз Те обожавам и Ти благодаря за ползотворното действие в моя живот. Във всичко съм зависим от Теб. Води ме винаги в благодатта на Исус Христос и в любовта Божия. Заедно с Теб, ние ще представим Исус Христос на това умиращо поколение.

Ти си моят Умивалник, Лидер, Водач и Утешител! Бог е на Своя Трон. Исус Христос е седнал от дясната Му страна, но Ти, Святи Душе, си вътре в нас!

Святи Душе, благодаря Ти, че ме обновяваш всеки, всеки ден.

Небесни Отче, дай ми апетит да ям хляба на Твоето Слово днес. Направи ме способен да Го разбирам, като ми даваш дълбоки откровения за Теб и Исус Христос, за да мога вътрешно да израствам и да бъда полезен на другите хора.

Боже, благодаря Ти за всички благословения, които си излял в живота ми до днес. Хваля Те, славя Те, издигам Те! Благодаря Ти, че си моят Баща. Благодаря Ти, че премахна от мен страха пред неизвестното бъдеще. Живея или умирам, Ти си моят Бог. Ти си Всемогъщ и Върховен. Аз Ти се покорявам и доверявам безрезервно. Приеми моето хваление!

Исусе, Ти си моят Нов Завет! Ти си сигурността на моето спасение. Ти си моята Манна през целия ми живот и аз Ти благодаря. Ти си моето Възкресение и чрез Тебе аз възкръснах към нов живот. Но един ден Ти ще се върнеш отново, за да ме вземеш у дома при Себе Си. Исусе, аз Те обичам. Чрез Теб се покланям на Бога Отца.

Отче, ти идваш при нас чрез Исус Христос и аз Ти се покланям. Ти си мой Татко, Изворът на всички добрини в моя живот. Боже, принадлежа Ти напълно…

Накрая се моля за съпругата си, децата ни; за моите родители, братя и сестри; за онова, от което се нуждая. Когато завърша този молитвен курс, аз чувствам Божието присъствие, чувствам Неговата сила и разбирам, че не съм загубил времето си напразно.

Моля се така по един час сутрин, обед и вечер.

6 урока за МОЛИТВАТА

in Новини

prayer

  1. Молитва за освобождение
  2. Молитва за наследтсвеност
  3. Молитва на благословение
  4. Молитва на отричане
  5. Молитва за разчупване на проклятие
  6. Молитва срещу наследствена обремененост

Молитвата на Пастор Рик Уорън на инаугурацията на американския президент Барак Обама

in Новини

„Всемогъщи Боже, Отче наш. Всичко, което можем да видим и всичко което не можем да видим съществува само заради Теб. Всичко идва от Теб, всичко принадлежи на Теб и всичко съществува за Твоята слава. Историята е Твоята история. Писанията ни казват: „Слушай, о Израйлю, Господ е нашия Бог. Господ е един”. И ти си Жалостивият и Милостивият и обичаш всеки, който Си сътворил.

Днес се радваме не само в мирното предаване на власт в Америка за 44-ти път. Ние празнуваме обратна точка в историята с инаугурацията на нашия пръв афро-американски президент на САЩ. Ние сме толкова благодарни да живеем в тази земя – земя на неповторими възможности, в която синът на един африкански имигрант може да достигне най-високата позиция в нашето правителство. И ние знаем днес, че д-р Кинг и голям облак от свидетели се радват в небето.

Дай на новия ни президент Барак Обама, мъдростта да ни води в смирение, куражът да ни води с интегритет, загриженост да ни води със щедрост. Благослови го и пази семейството му, вицепрезидента Байдън, Кабинета и всеки един от нашите свободно избрани водачи. Помогни ни, о Боже, да помним, че сме американци обединение не от раса, религия или кръв, а от посветеност към свободата и справедливост за всеки.

Когато гледаме само на себе си, когато воюваме помежду си и Те забравяме, прости ни. Когато смятаме, че нашето величие и просперитет са само наши, прости ни. Когато престанем да се отнасям към хората около нас и към цялата земя с уважението, което заслужават, прости ни. И заставайки лице в лице с трудните дни пред нас нека имаме нова яснота в целите си, отговорност в действията си, смирение в нашите начинания и учтивост в нашето отношение, дори когато имаме различия.

Помогни ни да споделим, да служим и търсим общото добро на всички. Нека всички хора с добра воля днес се обединят за да работят за една по-справедлива, по-здрава и по-просперираща нация и мирна планета. И нека никога не забравим, че един ден всички народи и всички хора ще отговарят пред Теб.

Сега предаваме нашия нов президент, съпругата му Мишел, и дъщерите му Малия и Саша в Твоята любяща грижа. Смирено моля за това в името на Онзи, Който промени живота ми: Йешуа, Иса, Хесус, Исус, Който ми учи да се молим така: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!”

Часът на молитвата: 8 август 2008 от 8:00 ч

in Новини

Bibliata.com и приятели обявява час за молитва на 8 август 2008 от 8:00 ч. вечерта. Нека се обединим заедно в молитва за успеха на събитието Х 2008 на планината. Дори ако не успеете да дойдете на Узана в неделя, включете се от днес с молитва.

x2008pro

Часът на молитвата: 21 юни 2008 15:00 ч.

in Новини

hour_of_prayer_300

Историята, която Библията разказва след деня на Петдесятницата, е неминуемо свързана с молитвата. В книгата Деяния на апостолите почти не намираме събитие, свързано с църквата, което да не е свързано с молитва. Не е нужно да разискваме разликите тогава и сега. Нужно е да отбележим обаче, че вероятно именно в пропускането на часа на молитвата Църквата на 21 век пропуска да приеме и предаде на този свят Божията свръхестествена изцелителна сила.

Всеки евангелски вярващ знае песента: „Петър с Йоана се спря. Пред храма видя куц човек …” Тя разказва историята на Деяния на Апостолите глава 3, в която се случи първото чудо след деня на Петдесятницата – изцелението на хромия просещ пред храма. Това, което често пропускаме в тази история, е фактът, че в Своето служение сам Исус Христос минава през Красната порта на храма многократно, но не изцели хромия. Защо? Защото това чудо беше запазено за часа на молитвата.

От историята в Деяния на Апостолите ясно виждаме, че църквата не се нуждае от златото и среброто на този свят, за да бъде проводник на Божията сила. Църквата се нуждае от часа на молитвата. Там, в часа на молитвата, Бог се намесва в историята, променя реалността, прави куция да прохожда – и там, в часа на молитвата, ние сме в истинско, реално осезаемо, неповторимо и неопровержимо общение с Бога. Защото там, в часа на молитвата, Бог ни променя за винаги.

Ако Библията наистина казва, че има чудо, запазено за часа на молитвата, нека заедно обединим усилия в молитва тази събота 21 юни 2008 15:00 ч. (деветият час) и заедно в духа (дори на различни географски места) престоим в Божието присъствие в молитва за един час.

Вероятно е всеки един от нас в събота да има други приоритети. Да поспи до късно, да излезе на разходка със семейството си, да поправи нещо в дома или просто да прочете и дискутира нещо любопитно в интернет. Всички тези намерения са прекрасни начини за прекарване на времето – и още по-прекрасни начини за пропускане на часа на молитва. Ако вярваш думите на Библията, ако чакаш чудо от Бога, нека бъдем заедно един час в молитва тази събота 21 юни 2008 15:00 ч. (деветият час). Защото Бог е запазил чудото за часа на молитвата.

1 2 3
Go to Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com