ЛУКА: Евангелие и Деяния (Нов български превод 2013)

   Ние не сме амбулантни търговци,които продават Божието Слово, за да печелят, както правят мнозина (ІІ Коринтяни 2:17, WBTC 2004) Днес много хора в България говорят за Реформация, но само малцина се осмеляват да превеждат Библията набългарски. А истинската Реформация на църквата започва не някъде другаде, а в превода на Библията. След седемгодишен труд, за […]

Евангелието според МАРК и източникът Q

Евангелието според Марк представя две исторически хипотези, важни за създаването на библейския канон. Те включват: (1) съществуването на ранен и първообразен писмен източник на евангелията известен като Q датиращ около 45г.сл.Хр. и (2) липсата на ст. 9-12 от последната глава на Марк или т.нар. „къс край“ на Евангелието. Докато втората точка ще бъде разгледана подробно […]

ЙОАН: Евангелие, Послания и Апокалипсис

В навечерието на Великден, Bibliata.com в асоциация с издателство на християнска литература „Игъл 2001”, пусна на пазара първа част от Новия български превод на Библията: „ЙОАН: Евангелие, Послания и Апокалипсис”. Буквалният превод е направен на базата на критичния новозаветен текст Nestle-Aland (27/28ed.) и е придружен от критически апаратус, текстов коментар и бележки по превода. Публикува […]

Врачанското евангелие

Доний К. Донев Врачанското евангелие е каталогизирано между ръкописите на Народната библиотека в София под номер 199. То е постъпило в библиотеката задно с други ръкописи от Враца като подарък от Тодор Хаджидимитров, син на Димитраки Хаджитошев. Ръкописът е изборно евангелие – набор от новозаветни текстове, предназначени за неделните служби на една календарна година, с […]

Остромировото евангелие

Доний К. Донев Един от шедьоврите на славянската писменост достигнали до нас е Остромировото евангелие. Считано за най-старият запазен руски ръкопис, то е многократно изследвано и интерпретирано. Съхранява се в Петербургската библиотека и за първи път е издадено от А. Востоков през 1843. Преписът е изготвен за боярина Остромир, приближен на Киевския княз Ярослав. Автор […]

Асеманиевото евангелие

Доний Донев Асеманиевото евангелие е първоначално каталогизирано във Ватиканската библиотека като Codex Vaticanus Slavicus 3 Glagoliticus. То е открито в Ерусалим през 1736 г. от видния ориенталист и префект на библиотеката Йосиф Симон Асемани (1687-1768). Известно е още като иларийско евангелие, Ватикански евангелистар и с популярното днес Codex Assemanianus. Кодексът съдържа 158 пергаментни листа със […]