църковни евангелски новини от България и света

Tag archive

българска

Българска аудио Библия за запис на CD

in Новини

Българска аудио Библия за запис на CD

Слушай и изтегли на http://audio.bibliata.com/

Изтегли директно: CD1.iso | CD2.iso | CD3.iso  | CD4.iso

Аудиo Библия 3.75 | audio.bibliata.com
Tекст РИ 1924, 1940 Bibliata.com © 2005-2017

3апис Зл. ПЕТKОВА и Б. БОЯНОВ
Аудио Библията на www.bibliata.com е безплатна.

Българска Християнска Коалиция (БХК) навърши 20 години

in Новини

Българска Християнска Коалиция (БХК) е уникално явление в българския политически живот, с осъзнати библейски социални ценности, доказали своята жизненост в процеса на развитието на човешкото общество. Идеята за консервативна християнска партия се заражда в гр. Ямбол през Виденовата зима на 1997г. с убеждението, че християнската вяра трябва да намери израз в категорична политическа позиция.

След учредителна среща в църква „Живот с Христа” гр. Ямбол, Българска Християнска Коалиция (БХК) е официално регистрирана от Софийски градски съд (СГС) с решение от 12.03.1997 г. по ф.д. номер 2439/1997 г. Създаването на Българска Християнска коалиция не е евангелска политическа приумица, а точка на развитие в новата демократична епоха на християнството в България.

В следващите няколко кратки седмици до изборите през април 1997 год., БХК излиза с предизборна платформа която утвърждава ефективна християн-демократична стратегия и изгражда предизборна мрежа по градове и общини ползваща се с доверие и подкрепа на църковни и извънцърковни общности. Въпреки че среща бюрократични пречки и политическа предубеждения, на парламентарните избори април 1997г. Българска Християнска Коалиция се класира осма с 0.63% от вота – за съжаление, недостатъчни за преодоляването на еднопроцентовата бариера. Двадесет години по-късно, извоюваните през 1997г. 26614 гласа остават най-високия изборен резултат постигнат от християн-консервативна партия в демократична България.

Резултати от Парламентарните избори на 19 април 1997
1. Обединени демократични сили – 2223714 гласа (52.26%)
2. Демократична левица – 939308 гласа (22.07%)
3. Обединение за национално спасение (ДПС) – 323429 гласа (7.60%)
4. Българска евролевица – 234058 гласа (5.50%)
5. Български бизнес блок – 209796 гласа (4.93%)
6. Българска комунистическа партия – 50864 гласа (4%)
7. Обединение за Царя – 46765 гласа (1.10%)
8. Българска Християнска Коалиция 26614 гласа (0.63%)

Програмни акценти на Българска Християнска Коалция
БХК възприема семейството като крайъгълният камък на обществото. Това е мястото където децата се учат на отговорност, ценности и как да живеят като добри граждани. Затова обръщаме сериозно внимание на брака и семейството. На семействата трябва да се осигурят всички необходими условия за да осъществят своята грижа и възпитание. Ние се противопоставяме на политика, която разрушава здравия семеен живот.

БХК е за намаляване на забавленията основани на насилие. Виртуалните убийства и забавлението базирано на насилие предлага неправилни модели на поведение, разрешаване на проблеми и учи нашите деца да приемат насилието като естествена реакция.

БХК предлага обществените радио и телевизия да осигурят достатъчен и пропорционално разпределен достъп на официално регистрираните вероизповедания в Р България. Искаме медиите да се придържат към етичните и морални норми и да не включват в програмите си рушащи семейния и обществен климат предавания.

БХК е решена да работи за опазването на околната среда, поради осъзнаването на отговорностите които имаме пред цялото Творение.

БХК дава сериозен приоритет на интеграцията на хората в неравностойно положение, възрастните и етническите малцинства.

БХК е за социална и екологически отговорна пазарна икономика. Икономическата сигурност и приходи трябва да са резултат от дейност, бизнес или труд.

София, 6 май 1997 – Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ТРЕТА – ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЗА 38-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ

1. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

* Българската християнска коалиция (БХК) е за държавно ангажирана защита на социално слабите граждани, като на този етап повече от 80 процента от населението са в тази категория.

* БХК е за обособяване от държавния бюджет на пенсионни фондове, които да се управляват и контролират от работодателите и синдикатите.

* БХК е за специални закони, мерки и грижи за инвалидите с цел тяхното оцеляване и достойно съществуване. Използвайки опита, традициите и изградените контакти с международни християнски институции, БХК ще съдейства за осигуряване на жизненоважни хуманитарни доставки, медицинска помощ и специфично оборудване за инвалидите от цял свят.

* БХК ще провежда християнска социална дейност в домовете за сираци и безпризорни, в старческите домове.

* БХК ще съдейства за хуманитарна помощ от цял свят за облекчаване на положението на хилядите безработни в България.

* БХК ще отдели специално внимание на ромското население, намиращо се в най-критично състояние, и ще съдейства в пълна степен за физическото оцеляване на хората.

* БХК поддържа предлаганите от Българския лекарски съюз реформи в здравеопазването, като на този етап е против въвеждането на платено медицинско обслужване, без да са налице защитните социални мерки за това. Във време, когато хората нямат пари за хляб, платеното медицинско обслужване е равно на геноцид.

* БХК ще гарантира спазването и прилагането на международното и българското трудово законодателство в държавните предприятия и учреждения и най-вече в приватизиращите се и частните фирми.

* БХК ще бъде гарант за това посредством силно влиятелните и авторитетни международни християнски синдикални организации.

2. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

* БХК е за пълно интегриране и приобщаване към европейските структури.

* БХК е за пълноправно членство в НАТО.

* БХК е за развиване на равноправни и взаимоизгодни отношения с Русия.

* БХК е за добросъседски приятелски отношения с балканските страни.

* БХК е за установяване на трайни и задълбочени връзки със сродни християнски и демократически организации в европейски и световен мащаб за укрепване на християнството и промяна на негативното отношение на благоденстващия християнски свят към България в положителна посока. Свободният християнски свят ще ни приеме с пълно доверие единствено като християнска България.

* Със своето присъствие в парламента БХК ще спомага за отварянето на България към външния свят и ще допринесе съществено за увеличаване на доверието на международните политически и финансови институции, изграждайки българско християнско лоби сред тях.

* БХК ще подпомага хилядите българи-емигранти в чужбина и ще съдейства за осъществяване на контакти и подпомагането им от християнските общности и организации в много държави по света.

3. ДУХОВНА ПОЛИТИКА

* БХК е за утвърждаване и съхраняване на българските традиции и култура и тяхното отваряне и приобщаване към световните християнски ценности и постижения.

* БХК ще внесе в парламента и ще отстоява приемането на закон за изучаването в училищата и висшите учебни заведения на вероучение за възпитаване на подрастващите и младежите в християнски морал и добродетели. Властващият 52 години в България атеизъм трябва да остане мрачен спомен от нашата история.

* БХК ще съдейства за обучаването на талантливи, финансово нуждаещи се деца и младежи в страната и чужбина и тяхното завръщане и служене на Родината.

* БХК ще отстоява равнопоставеността и свободата на всички вероизповедания и независимостта им от държавата.

* БХК ще работи с всички сили за утвърждаване на християнския морал и вяра сред българския народ, като използва прекия контакт с хората, християнска публицистика, християнски радио и телевизионни предавания за всеки дом.

България ще посрещне достойно 21-ви век само с парламент от политици с християнски морал и духовни ценности.

 

УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Българска християнска коалиция (БХК) е сдружение от личности, приели морално-етичните норми на християнството, като поведение и начин на живот за себе си, приемайки правото на всяка човешка личност на вероизповедание.

(2) Целите, които си поставя БХК са чрез утвърждаване на християнските добродетели в обществото да се гарантира личната свобода на гражданите, да се установи икономическа и политическа стабилност в страната, водещи към просперитет на отделната личност и нацията, като цяло.

(3) Член на БХК може да бъде всеки български гражданин, без разлика на пол, раса, професия и образование, който е приел християнските принципи на поведение и морал за водещи в своя живот.

(4) Не могат да бъдат членове на БХК членове на организации от тоталитарен или национал-социалистически тип.

Чл. 2 (1) БХК е юридическо лице със седалище – гр. София, ул.”Хан Аспарух” 37.

(2) Емблемата на БХК е кръг оцветен в син цвят. В средата на кръга са разположени в щрих очертанията на Република България, оцветени в бяло. Върху белия фон са вписани с главни букви, оцветени в син цвят, инициалите БХК на партията.

(3) Цветовете на БХК са син и жълт.

(4) Знамето на БХК е в син, жълт и син цвят, като върху жълтия цвят е изписано:

БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ

Чл. 3 БХК осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на конституцията на България, действуващото законодателство и настоящия Устав.

II. ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.

Чл. 4 (1) Основна цел и задача на БХК е преодоляване на тежката морална, икономическа и политическа криза и по-нататъшното развитие на България, като модерна демократична държава и нейното интегриране в Европейските структури.

(2) За постигане на своите цели и задачи БХК ще се ръководи от християнските добродетели в съответствие с разрешените от закона средства.

Чл. 5 БХК осъществява връзки и контакти с близки на нея национални и международни организации, за изпълнение на целите и задачите си.

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 6 (1) Приемането на нови членове в БХК става, чрез писмена молба до Общото събрание на секцията, което приема кандидата с обикновено мнозинство.

(2) Когато в дадено населено място няма изградена секция, желаещите да членуват в БХК подават молба до Управителния съвет на БХК, който я приема с обикновено мнозинство.

(3) Всеки член може да напусне по своя воля БХК, като изпрати писмено заявление до Общото събрание на секцията или до Управителния съвет на БХК.

Чл. 7 (1) Всеки член на БХК има следните права:

– да избира и да бъде избиран в ръководните органи

– да участва с право на глас при вземане на общи решения

– да бъде информиран

– да внася предложения в УС на БХК

– да ползва имуществото на БХК по съответния ред

(2) Задължения на членовете на БХК:

– да спазва Устава

– да не уронва с действия или бездействия името и авторитета на БХК

– да плаща всеки месец членския си внос в размер най-малко на 1% от минималната месечна заплата за страната. Освобождават се от задължително плащане на членски внос пенсионери, безработни, срочнослужещи и студенти.

– да се грижи за имуществото на БХК

Чл. 8 (1) Нарушения на Устава на БХК от страна на негови членове се разглеждат и решават на Общо събрание на секцията в едномесечен срок.

(2) Нарушения от страна на членове, приети по Чл. 6 ал.(2), се разглеждат от Управителния съвет в двумесечен срок.

(3) Член на БХК може да бъде изключен в следните случаи:

– при грубо нарушаване на Устава

– при уронване авторитета на партията и злоупотреба с името и нанасяне на морални вреди на БХК.

– при злоупотреба с имуществото на БХК

(4) Мерките по ал.(3) могат да бъдат обжалвани в едномесечен срок пред съответните по-горе стоящи ръководни органи в случаите за Чл. 8 ал.(1) и ал.(2), които се произнасят на следващото си заседание.

IV. УСТРОЙСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Чл. 9 Органи на управление на БХК са: Общото събрание, Национален съвет, Управителен съвет, Контролна комисия и Председателят.

Чл. 10 (1) Върховен орган на управление на БХК е Общото събрание.

(2) Общото събрание на БХК се състои от всичките делегати, излъчени по ред, определен от Управителния съвет.

(3) Дневния ред на събранието се обявява пред делегатите на ОС, като предложение от Управителния съвет, което се одобрява чрез явно гласуване.

(4) Общото събрание е законно и може да започне, ако присъстват повече от половината от всички делегати.

Чл. 11 (1) Общото събрание се свиква поне веднъж на четири години с решение на Управителния съвет. То може да бъде свикано и извънредно с решение на Националния съвет с мнозинство 2/3 от членовете му или на Управителния съвет с мнозинство 3/4 от членовете му, както и по искане на една десета от членовете на партията.

(2) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, отправена до членовете на БХК или до всяка секция. Членовете на БХК или ръководствата на секциите получават писмено известие за определените от Управителния съвет норми на представителство и предложение за дневен ред.

(3) Всеки делегат на Общото събрание има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощие.

Чл. 12 (1) На всяко Общо събрание се решава по кои въпроси от дневния ред да се гласува явно или тайно.

(2) Явното гласуване става чрез вдигане на делегатска карта, като определени от събранието лица (квестори) извършват броенето. Тайното гласуване се провежда от специално избрана комисия по обичайния ред.

(3) Резултатите от гласуването се обявяват веднага от председателя на събранието.

Чл. 13 (1) Общото събрание се открива от Председателя, Заместник председател или Секретаря, който предлага проект за дневен ред и ръководство на събранието (водещи и протоколчик).

(2) Събранието се ръководи от неговия председател и от избраните водещи. Протоколчикът изготвя протокол, който се подписва от него и Председателя на събранието и се съхранява безсрочно в специална протоколна книга.

Чл. 14 Общото събрание има следните функции:

 1. Взема решение за учредяването на партията, определя насоките на работа в съответствие с основните цели и задачи на БХК.
 2. Взема решения за организиране на необходимите мероприятия.
 3. Решава въпроси за отношенията на партията с други физически и юридически лица, организации, партии и сдружения.
 4. Избира и освобождава Управителния съвет и Контролната комисия.
 5. Взема решения за изменения на приетия Устав и програма.
 6. Взема решения за разпореждане с имуществото на БХК.
 7. Отменя незаконни решения.
 8. Взема решения за създаване на собствен печатен орган в съответствие с действащите нормативни актове и за сдружаване с други обществени организации и юридически лица.
 9. Взема решения за ликвидиране на БХК с мнозинство от 2/3.

Чл. 15 Всички решения на Общото събрание с изключение на изрично упоменатите в този Устав се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 16 Националният съвет се състои от членовете на Управителния съвет и председателите на общинските секции на БХК, след тяхното учредяване.

Чл. 17 (1) Националният съвет се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет, както и по искане на 1/3 от членовете му.

(2) Заседанията на Националния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от членовете му.

(3) Всеки член на Националния съвет, независимо от представителството си, има право на един глас.

(4) Националният съвет взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен в случаите, изрично упоменати в този Устав.

(5) Заседанията на НС се ръководят от Председателя,

Зам. председател или Секретаря.

Чл. 18 (1) Националният съвет има правата на Общото събрание с изключение на упоменатите в чл. 14 т. 1, 4, 5 и 9 на Устава.

(2) Националният съвет може да попълва Управителния съвет с отделни членове, но не повече от 1/3 от състава му. Той може и да го разширява, но с не повече от двама члена.

Чл. 19 (1) Управителният съвет се състои от не по-малко от 9 члена, които се избират от Общото събрание измежду присъстващите делегати за четири годишен мандат.

(2) Броят на последователните мандати за членовете на Управителния съвет е неограничен.

Чл. 20 Функции на Управителния съвет

 1. Представлява БХК съгласно Устава.
 2. Привежда в изпълнение решенията на Общото събрание.
 3. Координира дейността на секциите в съответствие с Устава.
 4. Взема решения и се грижи за имуществото на БХК.
 5. Свиква Общото събрание и подготвя неговите заседания.
 6. Съхранява архива на БХК.
 7. Избира от членовете си Национален Изпълнителен съвет до 7 души и извършва оперативни дейности между две събрания на Управителния съвет, като се отчита пред него.
 8. Взема решения за наемане на помещения и сгради, формира постоянни и временни комисии, назначава и освобождава административни длъжности.

Чл. 21 (1) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от членовете му. Могат да присъстват членове на БХК като наблюдатели, както могат да се канят и не членуващи в БХК, като експерти и гости.

(2) Решенията на Управителния съвет се приемат с обикновено мнозинство при явно гласуване, освен в случаите, представени в Устава, или ако не вземе друго решение.

(3) Ако член на Управителния съвет отсъства по неуважителни причини на три поредни заседания, то членството му се замразява с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на УС до следващото Общо събрание на БХК със съответното намаляване на кворума УС.

Чл. 22 (1) Управителният съвет избира и освобождава Председател, Зам. председатели, Секретар и Координатори, които са членове на Изпълнителното бюро.

Избирането или освобождаването на Изпълнителното Бюро се провежда с тайно гласуване и мнозинство 2/3 от членовете на Управителния съвет.

(2) Председателят, Зам. председателите и Секретарят се утвърждават от Общото събрание с обикновено мнозинство при явно гласуване. По същия начин се утвърждава и тяхното освобождаване.

(3) Управителният съвет се свиква от Председателя поне веднъж месечно. Той може да бъде свикан и от 1/3 от членовете му.

Чл. 23 Председателят има следните функции:

 1. Събира Управителния съвет на заседание.
 2. Ръководи заседанията на Управителния съвет.
 3. 3. Представлява партията пред държавните органи, организации, партии, всички юридически и физически лица. В негово отсъствие той се замества от всеки от заместник-председателите или от Секретаря на БХК.

Чл. 24 Секретарят има следните функции:

 1. Събира и съхранява всички предложения на членовете на партията и ги внася за обсъждане в Управителния съвет.
 2. Отговаря за съхранението на протоколите на Общото събрание и Управителния съвет. Отговаря за съхранението на архива и кореспонденцията на партията, както и за съхраняване на печата на партията.
 3. Координира работата на Управителния съвет и партията.
 4. Осъществява връзки със секциите на БХК и съдейства за тяхното изграждане и организационна дейност.

Чл. 25 (1) БХК се изгражда от секции по териториален принцип.

(2) Всяка секция се учредява от най-малко 10 члена.

(3) Секциите се разпускат по решение на Общото събрание на секцията, взето с 2/3 мнозинство.

(4) Всяка секция се утвърждава от Председателя, Заместник председателя или Секретаря.

(5) Секциите на БХК са самостоятелни и равноправни.

(6) Системни нарушения на Устава и програмни положения от някоя секция или нейни членове се разглеждат от Националния съвет, който се произнася за членство на секцията в БХК.

Чл. 26 (1) Секциите имат Общо събрание, което се състои от всички членове на секцията. За провеждане на Общо събрание на секцията е необходимо присъствието на повече от половината от членовете на секцията.

(2) Секциите избират председател и секретар, които организират дейността на секциите.

Чл. 27 БХК има Контролна комисия, която се избира от Общо събрание с тайно гласуване, за срок от четири години и се състои от най-малко 3 души.

Чл. 28 (1) Членовете на Контролната комисия избират помежду си председател.

(2) Решенията на Контролната комисия се вземат с обикновено мнозинство, освен в предвидените от Устава случаи.

Чл. 29 Контролната комисия има следните функции

– извършва ежедневни проверки на архива и на всички документи, свързани с имуществото на партията, финанси, вещи и други.

– докладва резултатите от проверките пред Общото събрание.

V. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА НА БХК

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 30 (1) Цялата дейност на партията се осъществява на основата на самофинансиране, самоиздръжка и стопанска сметка.

(2) Средствата на партията се формират от

– членски внос

– помощи, дарения и завещания

– доброволни вноски от членовете

– приходи от обществена дейност или от дейности, осъществявани чрез сдружение с други юридически лица

– държавно или обществено целево финансиране или кредитиране

– от приходи на стопански единици за спомагателна дейност

(3) Секциите отчисляват половината от събрания членски внос за общото финансиране на партията, а останалите средства се изразходват по решение на секциите.

(4) Управителният съвет се отчита пред Общото събрание за финансовата си дейност, а ръководствата на секциите – пред секционните събрания.

Чл. 31 (1) Начините за набиране и изразходване на средствата на партията се уреждат в правилник, който се изработва от Управителния съвет и се утвърждава от Националния съвет.

(2) В съответствие с правилника партията образува свое имущество или наема такова, когато е необходимо за реализиране на нейните цели и задачи.

(3) Длъжностните лица, които право да се разполагат с паричните средства на секциите и Управителния съвет, се начисляват на тях в съответствие с правилника.

(4) Имуществото на БХК се управлява от представителните органи, съгласно Устава и законите на страната.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 32 (1) БХК може да прекрати дейността си само с решение на Общото събрание, съгласно чл. 14 т. 9 от Устава или по реда на чл. 22 от ЗПП.

(2) В случай на ликвидиране на партията, средствата и имуществото й се реализират в съответствие с действащото законодателство.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33 Българската християнска коалиция се създава в съответствие с раздел III чл. 143-146 от Закона за лицата и семейството и по чл. 1 и чл. 3 на основание на параграф 3 от Закона за политическите партии.

Как да купя Българска Библия в интернет от чужбина?

in Публикации

1940 1871 MAT Mark luka john john Bulgarian Prayer New Testament Bulgarian Prayer New Testament

Българска Библия: Ревизията Верен (1993, 2001, 2013)

in За Библията

2011-2012За пълен тезис, въведение към темата и дискусия вж. „Българската протестантска Библия днес” Годишник на ВЕБИ (2011-2012). За Цариградски превод (1871) и ревизии виж „Историята на Цариградския превод на Библията” в Евангелски Вестник от 30 април 2004 и Evangelical Theological Society (58th annual symposium, Washington, D.C., 2007)

След половинвековно фототипно печатане зад граница и нелегално пренасяне в България, първата съвременна ревизия на протестантска Библия е започната от изд. Верен веднага след падането на Берлинската стена. Първата част излиза през 1993г. в еднотомно издание на Новия завет, което за съжаление не получи заслуженото за времето си признание като първи опит за поправка на текста. В последствие е издадена и цялата Библия (2001г.) за която, един от малкото хабилитирани евангелски специалисти по иврит в България д-р Чавдар (Чарли) Хаджиев, дава изключително позитивна атестация. В същото време, на презвитерски събор на Божия църква, ревизията Верен е критикувана и дори тотално отхвърлена, заради коментарните глоси в края на изданието, които застъпват калвинистичната тезата за липса на свободна воля и Божий предизбор – богословие, които дори първите протестантски мисионери (както конгрешани, така и методисти) никога не са проповядвали по българските земи.

Кой гръцки текст е използван при сравненията и поправките на ревизията Верен могат с точност да кажат единствено издателите, и то ако подробно са документирали колажирането на преводите които са използвали. Може да се твърди с голяма степен на сигурност, гръцкото текст-критично издание Нестле-Алънд не е предпочетено. Като цяло текстът е базиран върху съвременни и утвърдени английски, немски и френски версии, което обособява ревизията Верен като индивидуална и самостоятелна, в сравнение с плеядата други паралелни и пресичащи се нови български версии.

61ChzONSqAL._SY344_PJlook-inside-v2,TopRight,1,0_SH20_BO1,204,203,200_[3]Драстичен е контрастът на двойното „и” в „Иисус Христос” – едно странно и абсолютно ненужно за протестантската общност православизиране на текста, което буди въпроси за целите и уменията на ревизиращите. Като цяло, обаче, ревизията Верен е балансирана с общоприетото статукво, за сметка на подобряване на библейския текст. Определени текстови маркери потвърждават общоприетата „симфония” с мнозинството български издания. Няколко примера заслужават внимание от чисто преводаческа гл. точка с оглед запазване оригиналното значение на библейския текст.

Например, словоредът на РИ1940 е почти изцяло запазен. Опр. член в гр. език е само частично предаден или напълно елиминиран по чисто стилистични причини, дори когато се вписва в правилата на бълг. граматика. Многократното преместването на опр.чл. от съществително към прит. местоимение е почти винаги предпочетено като облагородяващо текста, въпреки че е необосновано и не присъства в гръцкия оригиналния (напр. Бога мой vs. моя Бог). Условното „ако” (остатък от Цар. и църк.сл. текст) е често заменено с „макар.” Сравнителното „като” е предпочитано пред ориг. гръцка форма на деятелно (и/или чрезвичайно) причастие.

Предвид горните примери, напълно неоправдана остава и хронологията на пре-ревизиране на текста на Верен. Като напр. Филимон ст. 20, където „сърцето ми” (Верен-1993) е променено с „вътрешното ми естество” (Верен-2001) – и двете недостатъчен превод на описателната гръцка фраза „вътрешността ми.” Което показва, както в повечето български ревизии, едно постоянно и сигурно отдалечаване от оригинала с цел стилистично облагородяване на текста, не само като философия на превода, но и като методология за неговото тълкуване. А това само по себе си вече не е само литературен превод, а богословска и текст-критична интерпретация, която е сериозна опасност за перманентно теологизиране на текста и едно постоянно отдалечаване от неговото буквален и истинско значение.

На базата на казаното до тук, не е за пренебрегване и фактът, че редакторите и издателите на ревизията Верен остават отворени към конструктивната критикa. Освен първото съвременно ревизирано издание през 1993, те са водачи и предоставянето на текста на широката аудитория чрез масмедиите в интернет и компютърни разработки. Верен първи представиха своя текст за интернет издание чрез Bibliata.com, а от там и на редица други бълг. интернет издания, както и на англоезичните YouVersion (Bible.com) и BibleWorks. Тази отвореност към използването на ревизията Верен, неминуемо води до подобряване на текста и неговото приближаване до оригинала.

–––––––
[30] Последните поправки на този текст до него момента са от 1937, 1938, 1940г.
[31] Неговите наблюдения са предимно върху ревизията на старозаветния текст, в частност книгата Притчи и малките пророци. Хаджиев,Ч. „Новите български ревизии на Библията”, Българско богословие (бр 3) София: БХСС, 2001.

ОЩЕ по ТЕМАТА:

[X] Българска Библия: Придворна печатница (1921 (НЗ), 1924, 1938 (НЗ), 1940)

[X] Българска Библия: Ревизията Верен (1993, 2001, 2013)

[X] Българска Библия: Българско Библейско дружество (2002, 2005)

[X] Текстови маркери в българските протестантски ревизии на Библията (Част 1)

[X] Текстови маркери в българските протестантски ревизии на Библията (Част 2)

[X] Текстус Рецептус или Критично издание на Новия завет?

MAT Mark luka john john 

Българска БИБЛИЯ за Андроид

in Работни проекти

Божието слово е с теб!

Десетки милиони хора използват Библията™ като приложение правейки Божието слово част от тяхното ежедневие. Изтегли безплатното приложение и използвай своите бележки, маркировки и план от всяко място. Използвай стотици версии на Библията, както и аудио записи директно на мобилното си устроийство. ИЗТЕГЛИ: http://www.youversion.com/bg/mobile

      

Българска Библия за Windows Phone (v. 7.5, 8.0, 8.1)

in За Библията

Четете Библията на Български език.
1. Слушайте глави от Библията дори при заключен екран.
2. Споделяйте стихове с Вашите приятели чрез SMS, e-mail, Facebook и Twitter.
3. Копирайте стихове или цели глави от Библията.
4. Търсете текст в Библията.
5. Добавяйте отметки на важни места.
6. Маркирайте текстове с цветове.
7. Добавяйте бележки към стиховете.
8. Прочети Библията за една година.
9. Добавяне към стартовия екран и календара.
10. Съхранете в паметта последно прочетените глави.
11. Търсете текст в дадена страница.
12. Поставете любимите си стихове на стартовия екран.

Настройки:
Можете да промените цвета на стиха, размерите на полето, текста, шрифта и прозрачността. Ние Ви предлагаме 10 готови изображения, но Вие можете да добавите свои изображения като фон.

OneDrive:
Можете да съхраните всички настройки в OneDrive заедно с отметките, маркиранията, бележките, цветовете и изображенията. Ако инсталирате приложението на друг Windows телефон, можете да свалите всички настройки от OneDrive и да ги активирате в новата инсталация. Няма нужда да помните никакви настройки.

BG Windows Phone Bible 8 BG Windows Phone Bible 1 BG Windows Phone Bible 2 BG Windows Phone Bible 3 BG Windows Phone Bible 4 BG Windows Phone Bible 5 BG Windows Phone Bible 6

90г. Българска петдесятница (1920–2010 г.)

in Новини

Покрай настъпилите промени в лидерските позиции на три от водещите евангелски деноминации в България, почти незабелязано отминава 90-годишнината на едно от най-важните събития в историята на българския евангелизъм. То предефинира самото движение из основи и гарантира неговото оцеляване след кризата на либералното богословие в началото на 20. век. Това събитие с право може да бъде наречено Българската петдесятница.

Въпреки че по-ранни източници за работата на американския мисионер Флокен в Тулча могат да бъдат доказателство за познаването на преживяването на Святия Дух с белега говорене на езици, което той познава от връзките си с молокански имигранти там, един по-сериозен исторически обзор неминуемо стига до онези факти в историята, които могат да бъдат документално доказани. А именно мисионерското пътуване на семействата на Дионисий и Олга Заплишни, Иван и Катерина Воронаев заедно със съработниците им Колтович и Клибок. Фактите, достигнали до наши дни са оскъдни, но все пак са достатъчно, за да се реконструира следната хронология на Българската петдесятница:

13 юли 1920 г.: Семействата на Воронаев, Колтович и Заплишни отпътуват с парахода „Мадона“ от Ню Йорк за Константинопол. С тях пътуват и група кавказки вярващи, между които е и българинът Борис Клибок.

10 август 1920 г.: В Константинопол се налага период на изчакване за издаването на входни визи за Русия. Воронаев установява наличието на руска диаспора, в която липсват руски Библии и петдесятна църква.

15 август 1920 г.: „… ние с Божията помощ отворихме Руска петдесятна мисия тук [Константинопол] и Бог нашата работа благослови”, пише Воронаев в доклада си до „Асамблеи на Бога” в Америка.

30 август 1920 г.: „… имахме първото водно кръщение в реката. Кръстих една жена, съпруга на руски офицер. Слава на Исус!”, продължава Воронаев в следващото си писмо.

2 септември 1920 г.: Воронаев изпраща доклад за работата си в Турция до „Асамблеи на Бога”, който е маркиран от получателя с надпис: „Работи сред 100 000 руски бегълци в Константинопол”.

Междувременно през август или септември 1920 г. семейство Заплишни отпътува към България, където първо проповядват петдесятница в родната Конгрешанска църква на Олга Заплишна в Бургас. Дъщеря им, Марта, си спомня:

Всъщност майка и татко пътуват към Манджурия, но изчакват в Истанбул нужните документи, с които да продължат пътуването си. Господ ясно им говори, че трябва да отидат в България… те се подчиняват. В тази страна още няма петдесятно учение по това време. Веднага родителите ни говориха на членове на семейството и приятели за пълнотата на Духа и само за кратко време Господ благослови и прибави души на църквата Си.

Според Марта Заплишна-Джаксън по покана на родителите й след тримесечно безрезултатно чакане в Константинопол Иван Воронаев пристига в Бургас през ноември 1920 г., придружаван от българина Борис Клибок. Общото служение на мисионерите поставя началото на първото петдесятно съживление в България. След него българското евангелско движение вече никога няма да бъде същото. По спомените на очевидци, първият петдесятен проповедник в България заръчва: „Дори и ангел небесен да ви донесе друго учение, не го приемайте.“

Нужно ли е да се каже още веднъж и колко по-ясно може да бъде написано? България никога не е била в плановете нито на Заплишни, нито на Воронаев, нито на придружаващите ги съработници, нито на спонсориращите ги организации и в частност „Асамблеи на Бога”. Но по някакви незнайни за нас причини нашата малка страна е била и продължава да бъде в плана на Бог, Който променя сърцата на хора и организации, за да може българският народ да чуе онова Евангелие, което може да спаси всяка безсмъртна човешка душа. Не просто с баптистка изповед или калвинистична сигурност, а подпечатано с печата на Святия Божи Дух чрез белега говорене на езици. А това само по себе си вече е съживление със сила свише.

Почти век по-късно, когато разкъсващата страната ни духовна криза е на път да зачеркне всяка църковна съпричастност към българската история, вероятно е време не просто да преразгледаме и преживеем своята собствена история, а да й позволим да предефинира нашата обща визия за едно духовно бъдеще и отново да обнови идентичността на евангелското движение в този исторически момент. Защото, ако времето е най-верният съдник на хора, идеи и организации, то тогава историята наистина трябва да бъде разказвана. В противен случай не тя, а ние ще бъдем забравени от времето.

Ямбол – август 2010 г.

1 2 3
Go to Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com