BIBLIATA.COM: РАБОТНИ ПРОЕКТИ 2018

  Януари, 2018: Bibliata.com с раздел Протестантска история   Февруари, 2018: Bibliata.com с раздел Библейско лидерство  Март, 2018: 90 години СЕПЦ в България (научна поредица)  Април, 2018: Bibliata.TV с раздел Протестантска история   Май, 2018: Bibliata.TV с раздел Библейско лидерство   Юни, 2018: Детска Библия 7.0b   Bibliata.mobi 2.0 (статична версия) Bibliata.mobi 2.0 Стар завет Bibliata.mobi 2.0 Нов завет Аудио […]