Етикет: 2017

01.01.2017 0

2017: 2 Летописи 20:17

By Evangelsko.info

Софоний 3:15-20 15. Защото Господ отмени присъдите за тебе, Изхвърли неприятеля ти; Цар Израилев, да! Господ, е всред тебе; Няма…