Същността на Рождество

Същността на Рождество

19.12.2019 0 By

Същността на Рождество Тези дни говорим много за Рождество. Пеем любимите песни, усещаме тази по-особена атмосфера. Дали обаче не пропускаме същността, смисъла на раждането на Исус. Идването на Христос в плът, бе Божествения превод на любовта Му към нас – хората. Целта на преводача е, да направи един текст, една концепция максимално разбираема за своята аудитория и понеже Бог е съвършеният Преводач, Той избра съвършен начин да направи любовта Си максимално разбираема.Той изпрати Сина Си. Бог направи всичко възможно, за да разберем любовта Му и ни даде същата мисия – да направим тази любов разбираема за хората. Това е мисията на живота ни, приятели! Да правим любовта Му разбираема, да правим Него разбираем – на всяка цена! Бог даде най-скъпото – Своя Син, затова нека не се вкопчваме в навиците си, в методите си, в онова, което ни носи комфорт. Да не оставяме и други да ни вкопчват. Нека градим живота си върху важни неща, а не върху подробности, защото Божествената ни мисия е да бъдем преводачи на Неговата любов. Нека дадем всичко от себе си, за да бъде Бог разбран – Такъв, Какъвто е. „На всички станах всичко, та по всякакъв начин да спася неколцина“. ап. Павел І Коринтяни 9:22