ПРЕМЪЛЧАВАЩАТА ЛЮБОВ

14.02.2020 Off By Evangelsko.info


1 Коринтяни 13:1-7„Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка. И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува. Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
Главната мисъл: Премълчаването ( което е плод на Святия Дух ) прилича на язовирната стена, която препречва пътя на поройните, завличащи води – наречени: Ярост, Гняв, Обиди и Злословие.*
I. ХАРАКТЕРЪТ НА ПРЕМЪЛЧАВАНЕТО –
ПЛОД НА СВЯТИЯ ДУХ
1. Премълчаването (Плод на Святия Дух) – ЮЗДАТА, която прави съвършения човек
Яков 3:2 -„Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в ГОВОРЕНЕ (т.е. може да премълчава), той е СЪВЪРШЕН мъж, способен да обуздае и цялото тяло.“
Премълчаването е – обуздаване на цялото тяло:
·        Обуздаване на мислите
·        Обуздаване на чувствата
·        Обуздаване на езика
Способният човек да премълчава, прилича на – дълбок кладенец, чиито води никога не се мътят!
2. Премълчаването (Плод на Святия Дух) – белег на духовното възпитание
·        Възпитаните хора винаги премълчават!
3. Премълчаването (Плод на Святия Дух) – белег на духовната култура
Духовно културният човек винаги премълчава – избягва „глупавите и просташки разисквания“, т.е. споровете, за които предупреждава Бог (чрез апостола):
2 Тимотей 2:23 –„А отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли.
4. Премълчаването (плод на Святия Дух) – белег на Божия страх, живеещ в Християнина
Притчи 9:10 –„Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум.“
Лука 6:38 -„…с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.“
Ефесяни 4:29 -„Никаква гнила дума да не излиза от устата ви…“
5. Премълчаването ( Плод на Святия Дух) – белег на благородния човек
·        Човекът, който не мрази
·        Човекът, който не завижда
·        Човекът, който не иска, а дава…
II. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕМЪЛЧАВАНЕТО –
ПЛОД НА СВЯТИЯ ДУХ
Премълчаването не е – характерна черта на слабохарактерен човек!
Премълчаването е – съвършена черта на човека със силен характер!
1 Коринтяни 13:7 „Любовта ВСИЧКО ПРЕМЪЛЧАВА…“
За премълчаването ще кажа следните мисли:
Ø Премълчаването – името на бронираното елече, което полицаите, войниците обличат, когато животът им е застрашен.
(Примерът с новите бронирани елечета, които се продават в Лос Анджелис.)
Ø Премълчаването – името на духовния пожарогасител, чрез който се гасят пожарите, наречени: Кавги, Разправии, Раздори, Побоища, Кръвопролития и Смърт…
1.     Премълчаването – пожарогасителят на вътрешните конфликти в човека
2.     Премълчаването – семейният пожарогасител, който предотвратява семейните пожари
3.     Премълчаването – общественият пожарогасител, чрез който Бог предотвратява пожарите (в квартала, в града, в селото, на работното място, в Отечеството, в Църквата и пр…)
III. АРХИТЕКТЪТ, СТРОИТЕЛЯТ, СНАБДИТЕЛЯТ НА ДЕФИЦИТНАТА МЕБЕЛ, НАРЕЧЕНА «ПРЕМЪЛЧАНИЕ»
1. Премълчанието – Плод на Святия Дух, пребъдваш в нас
1 Коринтяни 13:7
Любовта всичко премълчава.
2. Премълчанието – Дар на Бога
2 Тимотей 1:7 Защото Бог ни е дал дух не на боязън, а на любов сила и СЕБЕВЛАДЕНИЕ.
Да! Бог ни е дал дух на себевладение – да премълчаваме (чрез силата на любовта)!
3. Архитектът, Строителят и Снабдителят на дефицитната мебел, наречен ПРЕМЪЛЧАНИЕ – ЖИВИЯТ БОГ!
Филипяни 1:6
Като съм уверен именно в това, че Оня който е почнал доброто дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.“
      1992 г.
Бел.ред.
Ø Главните букви – не са грешка! „Ярост, Гняв, Обиди и Злословие и пр…. – не са просто думи!

Според П-р Д-р Ст. Банков – това са Личности, човешки атрибути (характерен белег, свойство, качество, черта на човек или предмет.), зад всеки от които стоят съответни духове, които – или чукат на вратата на човешкото сърце, или гостуват, или вече са коронясани – т.е. трайно наместили се – в душите ни и в сърцата ни (с наше разрешение).

Това се отнася, както за положителните чувства (Божиите атрибути, дадени на човека): Вяра, Надежда, Любов, Благодат и пр…Така и за отрицателните!
Това, че ще изпишем „Сатана“ с малка буква, няма да го обезличи, нито ще намали силата му.
Това, просто ще направи слаби нас самите – ако подценяваме духовните си врагове, и си фантазираме, че можем с плътски усилия да променим негативните духовни неща в живота ни, служейки си с плътски средства. (Марк 9:29)