Писмо на един презвитер в Сирия Плача за своята страна!…

Писмо на един презвитер в Сирия Плача за своята страна!…

03.02.2020 0 By

Писмо на един презвитер в Сирия

Плача за своята страна! Без думи съм и толкова тъжен…

Съветват ме да напусна страната си… да емигрирам. Отговарям, казвайки:

Аз оставам… заради Църквата на Исус… така че посланието на Исус да остане светлина, която води тези, които са изгубени и уплашени.

Аз оставам… защото жетвата е изобилна… и страданието е голямо… дълбока рана, чувство на безнадеждност …

Аз оставам… да ходя по стъпките на моя Учител, Който ходеше, правейки добро и изцелявайки всички, които бяха под властта на дявола.

Аз оставам… защото съм зает… със служението на спасяване на души (или може ли някой като мен да бяга… Господи, дай ми сила).

О, Господи, чуй и отговори на моите молитви.