26.06.2019 1

Aтаки срещу религиозна свобода

By Evangelsko.info

https://www.htv.bg/news/read/id/1032?fbclid=IwAR2-1XNcaVL9e8qgDPyQ2qZtRTUaCb2m79Se2stT58AnBtPFzuWpB_OodOg Според Обсерваторията за религиозна свобода и свобода на съвестта тези инциденти са нараснали с 20% през 2018 година.Според „Доклада…

24.06.2019 0

Онлайн петиция в Китай

By Evangelsko.info

Онлайн петиция в подкрепа на гонените християни в Китай: Ние, долуподписаните, искаме да изразим дълбоката си загриженост от нарастващата и…