църковни евангелски новини от България и света

  • В молитва за Сирия

    Моля, присъединете се към нас в молитва за всички, които страдат в Сирия, и най вече за тези около 500… Keep Reading

Семейства и типове новозаветни текстове

Доний К. Донев Локалните новозаветни текстове (текстове, преписвани и използвани в определена географска област) се развиват в ранната църковна история в или около големите антични центрове като Антиохия, Александрия, Рим, Картаген, Константинопол. Нови преписи са били нужни за използване в новосъздадените църкви и този процес обуславя нуждата от постоянно преписване на ръкописите и тяхното последователно… Keep Reading

Въведение към старославянските преводи на Библията

Доний Донев Като се изключи личността на Йероним, братята Кирил и Методий са преводачите на Библията с най-позната биография благодарение на подробните им жития. За съжаление, тези текстове в по-голямата си част митологизират истинската история, а техните твърдения остават перплексен академичен спор. Най-важната дилема във връзка с настоящия обзор е, дали Кирил е съставил азбуката… Keep Reading

Завършекът на Марка

Доний К. Донев Евангелието според Марка е еднa от най-изследваните новозаветни книги. Поради неговите тематично съдържание и лингвистични характеристики, се предполага, че то е завършено най-рано между четирите евангелия, като авторът е записвал части от проповедите на апостол Петър. Елементарно изследване показва, че множество пасажи от Марка са използвани от Лука и Матей след добавено… Keep Reading

Датиране и колаж на Библейски ръкописи

Доний К. Донев Датиране на MSS Определянето на датата на даден ръкопис е важно при доказването на неговата достоверност. Сравнително лесно е датирането на MSS, които съдържат приблизителна дата на работата по преписването. Такива ръкописи съдържат, година най-често представяна в Anno Mundi летоброене (от Адамовата ера или от сътворението на света считан от 1 септември,… Keep Reading

Що е то палеография?

Доний К. Донев 1. Дефиниция и кратък исторически обзор Палеографията е наука която изучава древни ръкописи направени върху хартия, папируси или кожа, а в някой по редки случаи върху дърво или плочки. Палеографията която се занимава с гръцки ръкописи има три основни цели: (1) четене и датиране на ръкописи (или манускрипти, наричани за кратко MSS),… Keep Reading

Йероним и преводът Вулгата

Доний Донев Безразборното превеждане на Новия Завет на латински през 3-4 в. неминуемо води до множеството вариации и грешки в текста, което от своя страна затруднява както богословското му, така и чисто църковно литургично използване. В резултат на това постепенно се обособяват три семейства латински текстове: (1) северноафрикански, представян от Киприян (258 г.), (2) европейски,… Keep Reading

Go to Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com