27.07.2020 Off

27 ЮЛИ/ ЛЕВИТ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Левит 13-15 глава ТЪРСИ ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ДА ЗАРАЗЯВАШ „ …ето законът за прокажения в деня, когато се очиства: да се заведе при свещеника; и свещеникът, като излезе вън от стана да прегледа; и ако прокаженият е оздравял от раната на проказата, …След това нека дойде в стана, но да живее вън от…

26.07.2020 Off

Бъди дъб, не гъба

By Evangelsko.info

/проповед/

Бъди
дъб, не гъба –

дай възможност на Бог да работи – научи се да чакаш

„Чакай
Господа; дерзай и нека се укрепи сърцето ти; да, чакай Господа.“ (Псалм 27:14)

Ето,
че сме пред прага на новата година. Преди малко благодарихм…

25.07.2020 Off

25 Юли / Притчи

By Evangelsko.info

прочит за деня: Притчи 8-9 глава ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? “Страхът от Господа е начало на мъдростта; и познаването на Святия е разум.” Притчи 9:10 Книгата Притчи ни казва, че първата стъпка за получаване на мъдрост е да имаме страх от Бога. Истинската мъдрост идва от Бог и няма подобна на нея. Ако искаме да разберем…

24.07.2020 Off

24 Юли / ПСАЛМИ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Псалми 78-80 глава НОВ ПСАЛМ …заповяда на бащите ни да ги възвестяват (Божиите наредби) на чадата си, за да ги знае идното поколение, децата, които щяха да се родят, които на своето време да ги разказват на своите чада, за да възлагат надеждата си на Бога и да не забравят делата на…

23.07.2020 Off

23 Юли / 4 Царе

By Evangelsko.info

прочит за деня: 4 Царе 1-5 глава СУНАМКАТА Каква забележителна картина за вярата на сунамката се открива в четвърта глава. Тя не е просто истинска майка, която света ще обърне, за да спаси детето си, тя е забележителна жена на вяра. Първо разпозна със сърцето си, че Елисей е Божий човек и накара мъжа си…

22.07.2020 Off

22 Юли / ЛЕВИТ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Левит 10-12 глава БЪДЕТЕ СВЯТИ! Ако четете Левит и сте стигнали до 11 глава, ще откриете един многооо дълъг списък с животни, които могат да се ядат и които не трябва да се ядат. Ако не се откажете да четете и стигнете до края, намирате тези два силни стиха: „Защото Аз съм…

21.07.2020 Off

21 Юли / ФИЛИПЯНИ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Филипяни 1-2 глава ВСЯКО ЗЛО ЗА ДОБРО „А желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието…“ (Филипяни 1:12) Преди време бяхме с приятели на хижа в планината. Копнеехме за малко почивка, след няколко изтощителни месеца. Но… още на втория ден, докато приготвяхме вечерята, аз усетих…

20.07.2020 Off

20 Юли / 4 ЦАРЕ

By Evangelsko.info

прочит за деня: 4 Царе 6-10 глава НЕ БОЙ СЕ! Винаги много ме е впечатлявала историята, в която Елисей се моли да се отворят очите на слугата и той вижда целия хълм покрит е огнени колесници и коне. Кой може да вини човека, че се е уплашил, когато е видял сирийската войска заобиколила града да…