църковни евангелски новини от България и света

Остромировото евангелие

Доний К. Донев Един от шедьоврите на славянската писменост достигнали до нас е Остромировото евангелие. Считано за най-старият запазен руски ръкопис, то е многократно изследвано и интерпретирано. Съхранява се в Петербургската библиотека и за първи път е издадено от А. Востоков през 1843. Преписът е изготвен за боярина Остромир, приближен на Киевския княз Ярослав. Автор… Keep Reading

Асеманиевото евангелие

Доний Донев Асеманиевото евангелие е първоначално каталогизирано във Ватиканската библиотека като Codex Vaticanus Slavicus 3 Glagoliticus. То е открито в Ерусалим през 1736 г. от видния ориенталист и префект на библиотеката Йосиф Симон Асемани (1687-1768). Известно е още като иларийско евангелие, Ватикански евангелистар и с популярното днес Codex Assemanianus. Кодексът съдържа 158 пергаментни листа със… Keep Reading

Славянските преводи на Библията

Доний К. Донев Делото на Кирил и Методий представлява исторически и богословски прецедент, не просто със снабдяване на славянските народи с Библия на собствения им език, но с използването на език който не е еврейски, латински или гръцки. На запад латинския се налага като официален църковно-служебен език, но в православието използването на говоримия език като… Keep Reading

Ватиканският палимпсест

Доний Донев До момента е прието, че най-старото глаголическо евангелие е Codex Assemanianus (11в.), пазено във Ватиканската библиотека, а най-старото евангелие, писано на кирилица, е Codex Ostromirianus (1056-57). Напоследък обаче, едно сензационно откритие промени тези дати. Намерен бе по-ранен славянски текст от 10в., наричан Ватиканския палимпсест. Ръкописът е открит от Трендафил Кръстанов през 1982 г.… Keep Reading

Семейства и типове новозаветни текстове

Доний К. Донев Локалните новозаветни текстове (текстове, преписвани и използвани в определена географска област) се развиват в ранната църковна история в или около големите антични центрове като Антиохия, Александрия, Рим, Картаген, Константинопол. Нови преписи са били нужни за използване в новосъздадените църкви и този процес обуславя нуждата от постоянно преписване на ръкописите и тяхното последователно… Keep Reading

Въведение към старославянските преводи на Библията

Доний Донев Като се изключи личността на Йероним, братята Кирил и Методий са преводачите на Библията с най-позната биография благодарение на подробните им жития. За съжаление, тези текстове в по-голямата си част митологизират истинската история, а техните твърдения остават перплексен академичен спор. Най-важната дилема във връзка с настоящия обзор е, дали Кирил е съставил азбуката… Keep Reading

Завършекът на Марка

Доний К. Донев Евангелието според Марка е еднa от най-изследваните новозаветни книги. Поради неговите тематично съдържание и лингвистични характеристики, се предполага, че то е завършено най-рано между четирите евангелия, като авторът е записвал части от проповедите на апостол Петър. Елементарно изследване показва, че множество пасажи от Марка са използвани от Лука и Матей след добавено… Keep Reading

Go to Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com