ОПАСНОСТТА ОТ БЕЗЧИНИЕТО В ЦЪРКВА

ОПАСНОСТТА ОТ БЕЗЧИНИЕТО В ЦЪРКВА

17.02.2020 Off By Evangelsko.info


2Солунци 3глава
Ø Думата «БЕЗЧИНИЕ»* (т.е. «БЕЗЧИНСТВО»), според българския тълковен речник означава произвол (безобразие, злодеяние, неприличие).
Ø Думата «безчиние» («безчинство»), според синонимния речник означава произвол, безредие, своеволие, волност, безотговорност, немирство, вилнеене, буйство, безразсъдство, безнаказаност, злочинство, беззаконие, издевателство и пр.
Ø Думата «безчиние» се употребяваше и в казармата.
Например: Когато някой войник се уволни, без да е успял да придобие някакъв чин (законна отговорност) – ефрейтор, младши сержант, сержант и пр.
ØДумата «безчиние» в Църквата
Според Църковно славянски речник: Безчиние безпорядък; липса на устройство; смесване.т.е. анархия
(„Анархия – Състояние на безредие, бъркотия, безпорядък, смут, хаос, обърканост…“)
Има хора в Църквата, които са пред Бога с безчиние, а същите тези хора си присвояват длъжности, каквито не са им дадени от Бога. И така объркват цялата Църква!
Църквата не е анархична организация, а е духовна институция, подчинена на Библейски закони.
„И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици…“ (1 Коринтяни 12:28)
Безчиние в църквата означава – без призвание.
I. СТРАДАНИЕТО НА АПОСТОЛА ОТ БЕЗЧИННИТЕ ХОРА
2Солунци 7:1-3 -„Най-после, братя, молете се за нас, да напредва бърже Господното слово и да се прославя, както и у вас, и да се избавим от неразбраните и нечестиви човеци; защото не във всички има вяра. Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и опази от лукавия.“
1.     Нуждата на апостола
Ø Напредването на Господното слово
Ø Избавлението му от неразбраните и нечестиви човеци
2.     Апелът на апостола към Солунската църква – апел към нашата, Българската църква
(И ние така да се молим за нашите служители!)
3.     Увереността на апостола
2Солунци 3:3 „Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия.“
II. УЧЕНИЕТО НА АПОСТОЛА ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА КЪМ БЕЗЧИННИТЕ
2Солунци 3:6-7 –„Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който се обхожда безчинно, а не по преданието, което сте приели от нас. Понеже сами вие знаете, как трябва да ни подражавате, защото ние не се обходихме безчинно между вас;“
Заръката на апостола:
Ø Изолация на безчинните
Ø Следване на добрия пример
Псалми 1:1-3 –„Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.“
III. ПРИМЕРЪТ НА АПОСТОЛА
2Солунци 3:8-9 –„нито даром ядохме хляб у някого, но с труд и усилие работехме нощем и денем, за да не отегчим никого от вас; не че нямаме правота, а за да ви представим себе си пример; за да ни подражавате.“
1.     Трудолюбието на апостола
Ø Накои си мерят работното време до минутката – да не се претоварят.
Ø Апостолът е работел нощем и денем!
2.     Отговорността на апостола
Ø Пастируването не е само проповядване!
Ø То е свидетелство чрез живота!
„не че нямаме правота, а за да ви представим себе си пример; за да ни подражавате.“ (ст.9)
3.     Саможертвената любов на апостола
Запитвали ли сме се: Защо предпочитаме да четем или да проповядваме върху Д.А. 16 глава (за Павел и Сила в затвора), а удобно отбягваме този достоен за подражание пример на апостола – как се работи за Бога нощем и денем?
Защо ли? Защото не ни отърва!
( «Отърва» означава – имам полза, изнася ми, изгодно ми е…)
IV. ПРОБЛЕМЪТ НА ЦЪРКВАТА ОТ БЕЗЧИННИТЕ
2Солунци 3:10-12 „Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не иска някой да работи, той нито да яде. Понеже слушаме, какво някои постъпвали безчинно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи. На такива заръчваме и ги увещаваме в името на Господа Исуса Христа да работят тихо и да ядат своя си хляб.“
1. Учението за златното правило в Църквата
2Солунци 3:10 –
…Ако не иска някой да работи, той нито да яде.  
2. Предупреждението за поведението на безчинните в Църква
2Солунци 3:11 „Понеже слушаме, какво някои постъпвали безчинно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи.“
Ø Безчинните са винаги безработни – не защото няма работа.
Причината е, че такива хора (които не са призвани от Бога), са без видение, без идеи, без водене… На такива хора, трябва постоянно да им посочваш работата, да ги буташ, и в крайна сметка – да свършиш работата, вместо тях.
Ø Безчинните, вместо в помощ се превръщат в тяжест. Те, освен, че не вършат своята работа, като се месят в чуждите работи, объркват работата и на другите.
Ø Когато кажем за някой: той безчинства; той безобразничи – това означава – човек без образ, без лична отговорност.
3. Съветът на Бога чрез апостола за поведението на Църквата към безчинните
2Солунци 3:10, 12 -„Ако не иска някой да работи, той нито да яде… На такива заръчваме и ги увещаваме в името на Господа Исуса Христа да работят тихо и да ядат своя си хляб.
4. Посланието на апостола за служението на Църквата
2Солунци 3:13 –„А на вас, братя, да ви не дотегва да вършите добро.
Да вършите добро не означава толериране на безчинството и насърчаване на безредието.
Пагонът, длъжността, титлата носят отговорност. Но Църквата не е казарма! В Църквата нещата са по-различни, по-сложни.
Църквата е пълна със самозванци – самопроизвели се в духовен ранг имитатори на Божията благодат. Те с едно фалшиво пророчество могат, не само да заблудят и да убият духовно искрените миряни; но и да «свалят пагоните» и да «разжалват» – истински призвани и избрани от Бога отговорни служители – Пастири, духовни работници, дякони и пр…
„Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли. И не е чудно; защото сам Сатана се преправя на светъл ангел; тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.“ (2 Коринтяни 11:13-15) АМИН!
*БЕЗЧЍНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Безчинство – „Тая набожност обаче никак не пречи на котленските овчари да крадат, да продават умрели овце на татарите и да правят други разни безчиния.Захарий Стоянов -„Записки по българските въстания“.
Проповедта «Опасността от безчинието в Църквата» е проповядвана от П-р Д-р Ст.Банков – през 1994 г. (бел.ред.)