Oгромно благословение

Oгромно благословение

17.07.2019 0 By Evangelsko.info

Има огромно благословение, когато осъзнаем, че преследваните християни са наши братя и сестри в Христос и че заедно ние всички сме част от Неговото Тяло.
Когато носим утеха, ние носим утеха и радост на самия Исус, според учението му в Матей 25:34-40 и неговата заповед да се обичаме един друг.