НОВОГОДИШЕН ПОСТ И МОЛИТВА

НОВОГОДИШЕН ПОСТ И МОЛИТВА

02.02.2019 0 By Evangelsko.info

НОВОГОДИШЕН ПОСТ И МОЛИТВА
IV седмица (27 януари – 3 февруари):

ЗА БОЖИЯ НАРОД И ЗА НАШИЯ НАРОД

1. За мира на Ерусалим, за Божията защита и за спасението на Израел
2. За управляващите на България – за мъдрост от Бога при взимането на управленски решения, при приемането на закони и при тяхното прилагане
3. За духовните и социалните проблеми на страната:
• за победа над безбожието и консуматорския материализъм,
• за надделяване над корупцията, беззаконието и престъпността,
• за недопускане на джендър идеологията и за намаляване на влиянието на лобитата, стремящи се към налагане на хомосексуалните бракове и за подмяна на половата идентичност
• за преодоляване на демографския срив
• и за Божията защита срещу природни бедствия, крупни аварии и тероризъм
4. За отворени сърца и приемане на благовестието от нашите сънародници