НЕПОСЛУШАНИЕТО И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕГО

НЕПОСЛУШАНИЕТО И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕГО

04.09.2020 Off By Evangelsko.info

1Царе 15:10-24 -„Тогава Господното слово дойде към Самуила и каза: Разкаях се, гдето поставих Саула цар, понеже той се отвърна от да Ме следва, и не извърши повеленията Ми. А това нещо възмути Самуила, и той викаше към Господа цялата нощ. И на утринта като стана Самуил рано, за да посрещне Саула, известиха на Самуила, казвайки: Саул дойде в Кармил, и, ето, като си издигна паметник (*ръка), обърна се, та замина и слезе в Галгал. И когато Самуил дойде при Саула, Саул му каза: Благословен да си от Господа! Изпълних Господната заповед! Но Самуил каза: Що значи тогава това блеене на овци в ушите ми, и тоя рев на говеда що слушам? И Саул отговори: От амаличаните ги докараха; защото людете пощадиха по-добрите от овцете и от говедата, за да пожертвуват на Господа твоя Бог; а другите обрекохме на изтребление. Тогава Самуил каза на Саула: Почакай, и ще ти известя какво ми говори Господ нощес. А той му рече: Казвай. И рече Самуил: Когато ти беше малък пред собствените си очи, не стана ли глава на Израилевите племена? Господ те помаза цар над Израиля, и Господ те изпрати на път и рече: Иди та изтреби грешните амаличани, и воювай против тях, догде се довършат. Защо, прочее, не послуша Господния глас, но се нахвърли на користите, та стори това зло пред Господа? А Саул каза на Самуила: Да! Послушах Господния глас, и отидох по пътя, по който Господ ме изпрати, и доведох амаличкия цар Агаг, а амаличаните обрякох на изтребление. Но людете взеха от користите овце и говеда, по-добрите от обречените неща, за да пожертват на Господа твоя Бог в Галгал. И рече Самуил: Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността – от тлъстината на овни. Защото непокорството е като греха на чародейството, и упорството, като нечестието и идолопоклонничеството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да си цар. Тогава Саул каза на Самуила: Съгреших; защото престъпих Господното повеление и твоите думи, понеже се убоях от людете и послушах техния глас.“
I. НЕПОСЛУШАНИЕТО – ПРИЧИНАТА ЗА ДУХОВНОТО ПАДЕНИЕ
1Царе 15:22 -„И рече Самуил: Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността – от тлъстината на овни.“
1.     Непослушанието е гордост
1Царе 15:12 -„И на утринта като стана Самуил рано, за да посрещне Саула, известиха на Самуила, казвайки: Саул дойде в Кармил, и, ето, като си издигна паметник (*ръка), обърна се, та замина и слезе в Галгал.“
2.     Непослушанието е надменност
3.     Непослушанието е непокорство
4.     Непослушанието води до безбожие
5.     Непослушанието – причината за грехопадението
1Царе 15:13-15 -„И когато Самуил дойде при Саула, Саул му каза: Благословен да си от Господа! Изпълних Господната заповед! Но Самуил каза: Що значи тогава това блеене на овци в ушите ми, и тоя рев на говеда що слушам? И Саул отговори: От амаличаните ги докараха; защото людете пощадиха по-добрите от овцете и от говедата, за да пожертвуват на Господа твоя Бог; а другите обрякохме на изтребление.“
II. ЦЕНАТА НА НЕПОСЛУШАНИЕТО
1. Личната цена на непослушанието
А. Саул умря духовно
1Царе 16:14-15 -„А Господният Дух беше се оттеглил от Саула, и зъл дух от Господа го смущаваше. И така, слугите на Саула му рекоха: Ето сега, зъл дух от Бога те смущава.“
Б. Саул умря социално
1Царе 15:35б -„И Господ се разкая, за гдето беше поставил Саула цар над Израиля.“
1Цар.16:1 -„Тогава Господ каза на Самуила: До кога ще плачеш за Саула, тъй като Аз го съм отхвърлил да не царува над Израиля? Напълни рога си с миро, та иди; аз те изпращам при Витлеемеца Есей; защото си промислил цар измежду неговите синове.“
В. Саул умря физически
1Царе 31:4 -„Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си, та ме прободи с него, за да не дойдат тия необрязани, та ме прободат и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не прие, защото много се боеше. Затова Саул взе меча си, та падна върху него.“
Ø Саул се самоуби
Ø Саул умря без чест
Ø Саул бе погребан без царски почести
1Царе 31:12б -„…и като дойдоха в Явис, там ги изгориха.“
2. Семейната цена на непослушанието
А. Семейната измама чрез дъщерята на Саул
1 Царе 18:20-23 -„А Сауловата дъщеря Михала обичаше Давида, и като известиха това на Саула, стана му угодно. И рече Саул: Ще му я дам; за да му бъде примка, и за да се вдигне върху него ръката на филистимците. Затова Саул каза на Давида втори път: Днес ще ми станеш зет. И Саул заповяда на слугите си, казвайки: Говорете тайно на Давида и кажете: Ето, благоволението на царя е към тебе. И всичките му служители те обичат. Сега, прочее, стани зет на царя. И тъй Сауловите служители говореха тия думи в ушите на Давида. Но Давид рече: Лесно нещо ли ви се вижда да стане някой царски зет, аз съм човек сиромах и нищожен.“
1). Дъщерята на Саул се присмя на Давид
2Царе 6:16, 18-23 -„А като влизаше Господният ковчег в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца, и като видя, че цар Давид скачаше и играеше пред Господа, презря го в сърцето си… И когато Давид свърши принасянето на всеизгарянията и примирителните приноси, благослови людете в името на Господа на Силите. И раздаде на всичките люде, сиреч, на цялото множество Израилтяни, мъже и жени, на всеки човек по един хляб и по една мяра вино, и по една низеница сухо грозде. Тогава всичките люде си отидоха, всеки в къщата си. А когато Давид се връщаше, за да благослови дома си, Михала, Сауловата дъщеря излезе да посрещне Давида, и рече: Колко славен беше днес Израилевия цар, който се съблече днес пред очите на слугините на служителите си, както се съблича безсрамно един никакъв човек! А Давид каза на Михала: Пред Господа, който предпочете мене пред баща ти и пред целия негов дом, за да ме постави вожд над Господните люде, над Израиля. Да! Пред Господа играх. И ще се унижа още повече и ще се смиря пред собствените си очи, а от слугините, за които ти говори, от тях ще бъда почитан. Затова Михала Сауловата дъщеря остана бездетна до деня на смъртта си.“
2). Дъщерята на Саул, Давидовата жена умря бездетна
2Царе 6:23 -„Затова Михала Сауловата дъщеря остана бездетна до деня на смъртта си.“
Б. Смъртта на Сауловите синове
1Царе 31:2 -„И филистимците настигнаха Саула и синовете му; и филистимците убиха Сауловите синове Ионатана, Авинадава и
3. Националната цена на непослушанието
1Царе 8:4-10, 18-19 -„Тогава всичките Израилеви старейшини се събраха, та дойдоха при Самуила в Рама и му рекоха: Ето, ти остаря, и синовете ти не ходят в твоите пътища; постави ни, прочее, цар, който да ни съди. И Самуил се помоли на Господа. А Господ каза на Самуила: Послушай гласа на людете за всичко, що ти говорят, защото не отхвърлиха тебе, а Мене отхвърлиха, за да не царувам над тях. Според всичките дела, които те са вършили от деня, когато съм ги извел от Египет дори до тоя ден, като са ме оставяли и са служили на други богове, така правят и на тебе. Сега, прочее, слушай гласа им, обаче тържествено протестирай пред тях и покажи им как ще постъпва царят, който ще царува над тях. Самуил, прочее, каза всичките Господни думи на людете, които искаха цар от него… В оня ден ще викате поради царя си, когото ще сте си избрали; но Господ няма да ви послуша в оня ден. Обаче, людете не искаха да послушат Самуиловия глас, а рекоха: Не, но цар нека има над нас.“
Из том 16 – 50 Библейски проповеди– П-р Д-р Ст.Банков – 2017