Национално състезание за познаване и разбиране на БИБЛИЯТА

03.03.2012 0 By Evangelsko.info

broshura snimka

НАСОКИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОТБОРИТЕ | Изтегли КОНСПЕКT (PDF)

Въпреки, че регламентът на състезанието ще бъде уточнен след като изтече срокът за записване на отборите, към настоящия момент предоставяме на участниците в състезанието следните насоки:

1. Подготвяйте се само върху включените в конспекта части на Библията. Например, тъй като книгата на пророк Амос не е включена в конспекта, нейното изучаване няма да е от непосредствена полза за участието ви в състезанието през 2012 година.

2. Отново регламентът ще включва отборна и индивидуална игра.

3. Въпросите ще бъдат ясно формулирани с безспорни правилни отговори. При отговарянето на въпроси от затворен тип е много важно участниците да следят утвърдителния или отрицателния характер на въпроса.

4. Както се вижда от конспекта въпросите ще бъдат разделени в 5 области. С оглед по-добрата подготовка е целесъобразно състезателите да се специализират в различните области. Регламентът за индивидуалната игра ще позволи състезателите да отговарят на въпроси от тяхната област. Тъй като разделите в конспекта са 5, а състезателите 4, всички състезатели ще имат възможност да отговарят на въпроси от Раздел 3.

5. Обърнете внимание на въпроси 4, 6, 10, 11, 23, 31. Те предполагат познания по Библейска география, вкл. ориентиране по карта. За подготовката на състезателите Библейска карта или Атлас ще бъдат необходимо помагало.

6. Обърнете внимание на въпроси 6, 7, 12, 15. Те предполагат запознаване с детайли, които са встрани от обикновеното проследяването на сюжета на библейските събития. Изискват запознаване с материалната култура, описана в Библейския текст.

7. Обърнете внимание на въпрос 24. Той предполага отлично познаване на текстовете на посочените псалми.

8. Обърнете внимание върху въпросите 31, 32, 33, 34. Те съдържат основните теми в цитираните послания, предполагат задълбочено познаване на текста и способност да се разсъждава върху тях.