Народ, привикнал да живее в подчинение и благодарение

Народ, привикнал да живее в подчинение и благодарение

09.01.2020 0 By

Народ, привикнал да живее в подчинение и благодарение на случайност станал свободен, трудно ще съхрани свободата си.“

Макиавели