Молитвите на пророкa

Молитвите на пророкa

27.01.2020 0 By

Молитвите на пророк Йона

Книгата на пророк Йона много често е смятана за повече или по-малко детска – било то поради самото съдържание или пък поради факта, че е много кратка… Въпреки това, обаче, книгата си остава Божието Слово към нас и най-малкото, което трябва да направим е да й обърнем необходимото внимание. За останалото Бог ще се погрижи чрез Светия Си Дух. Сега остава въпросът “На какво може да ме научи тази книга относно молитвата?” На пръв поглед много биха казали “Малко.” Ако, обаче, прочетеш книгата внимателно ще откриеш, че близо половината от времето на разказа пророк Йона прекарва в молитва. Втора и четвърта глава от книгата описват две молитви, които са много поучителни, но в същото време и много различни. Първата молитва на Йона от глава 2-ра на книгата е молитва изпълнена с хвала към Бог и благодарност. Молитва, която е искрена и оценява величието на Бог. Молитва, която би насърчила и вдъхновила теб и мен в трудни времена. И ако в момента не смяташ, че си близо до Бог, то може би желаеш да имаш вярата на пророк Йона, за да можеш и ти да се молиш по този начин. Тази молитва е същевременно и хвалата на един човек, оцелял само и единствено благодарение на Божията благодат и воля. Втората молитва, която се намира в 4-та глава е много различна. Тази молитва е отправена към Бог не след оцеляване “по чудо”, а след като Божията намеса “раздразни Йона много лошо и той се разсърди.” Този разговор с Бог е по-скоро престорен опит за молитва. В сравнение с първата молитва тази е много по-кратка, не съдържа благодарение, хвала. Този път Йона не оценява Божията намеса – той е много лошо раздразнен от нея просто защото Бог не е извършил това, което Йона иска! И това раздразнение би трябвало да е наистина много сериозно, за да доведе Йона до нежелание за живот, което от своя страна е в пълен контраст спрямо предишната молитва, където той благодари на Бог за живота си. Може би сега се питаш – “И все пак, къде е поуката?” Отговорът на този въпрос се крие в сравнението между Йона и теб. Повечето християни се обръщат към Бог когато имат нужда. За повечето от нас, също така, се отнася и заключението, че е много по-лесно да искаме и да получаваме, отколкото да изпълняваме обещанията си и да се лишаваме за сметка на другите. За съжаление, това поведение и отношение много бързо се превръща и в част от нашите молитви. Когато сме в беда или в голяма нужда – всички се молим искрено, с вяра и надежда… И в повечето случай не спираме да благодарим на Бог за това, което ни е дал, надявайки се това да ни помогне, за да имаме повече вяра. Във всичко това няма нищо лошо. Исус сам ни казва “Искайте и ще ви се даде… защото всеки, който иска получава” (Матей 7:7,8). Това, обаче, в никакъв случай не е цялото поучение от Евангелието. Това не е напълно и начина, по който Исус живя сред нас, за да знаем и ние как да живеем. Исус също така се пожертва за всички хора (включително и тези, които го мразят!) и непрестанно ни учи чрез Словото Си да не спираме да даваме. Много често Бог поставя на пътя ни хора и ситуации, за които трябва да жертваме от това, което имаме. За някой това означава даване под формата на пари или други материални неща. За други, обаче, това означава преодоляване на гордост, лицемерие или завист. Бог много често поставя в сърцата ни да се молим за тези, които наричаме “врагове”. Дори и чрез Словото Си Той ни учи да обичаме тези, които не ни обичат (Матей 5:43-48). За съжаление, много често този призив от Бог за молитва остава пренебрегнат. Боло то поради инат от наша страна или собственото ни нежелание да простим на тези, които са ни наранили… Нито един от нас не е имал случай, в който да откаже да се моли за някого от любов. Какъв е резултата от сравнението между теб и Йона? Как се молиш когато си в нужда? Как се молиш когато Божията воля е точно обратното на твоята собствена воля? Какво правиш, когато Бог те призове да помогнеш на хората, които ти всъщност не харесваш, а напротив – ненавиждаш? Поуката от книгата на Йона е, че Бог няма да изостави хората около теб, просто защото поради една или друга причина, ти не искаш или не смяташ, че те да трябва да бъдат спасени. Същевременно, твоето собствено твърдоглавие против Божията воля няма да доведе до нищо по-добро от това, до което Йона е стигнал: “по-добре да умра, отколкото да живея!” Не подминавай Божието Слово към теб! Може би, преди да преминеш към редовната си молитва ще трябва да се молиш Бог да ти помогне да се молиш според Неговата воля, искрено и от любов към всички хора… Не се оставяй на гнева да те води, така както Йона направи!