Последната ни надежда

Последната ни надежда

09.10.2019 Off By Evangelsko.info

„Бог е нашата последна надежда, защото ние сме Божията първа любов.“

– Юрген Молтман, германски богослов

„God is our last hope because we are God’s first love.“

– Juergen Moltmann, German theologian