Из книгата “Небесният мъж” за свободата

Из книгата “Небесният мъж” за свободата

17.02.2019 0 By Evangelsko.info

Из книгата “Небесният мъж”

За свободата на вярата в Китай
“От този ден нататък осъзнах, че Божието царство не трябва да се забърква в политиката. Чистата Христова невяста никога не може да бъде контролирана от атеистично правителство, ръководено от хора, мразещи Господа! Истинската църква не е организация, основаваща се на измислени от хората правила”