Hашите молитви отварят врата

Hашите молитви отварят врата

22.04.2019 0 By Evangelsko.info

Приятели, даже и да се чувстваме безпомощни, когато гледаме и чуваме за насилието и жестокостите, които стават по света с нашите братя и сестри в Христос, ние можем да се молим, и нашите молитви не само отварят врата за действието на Бог в живота и обстоятелствата на страдащите, но и носят изцеление в духа и душата на самите нас. Така, че всъщност молитвата ни към Бог за страдащите християни е най-доброто, най-евтиното, и най-достъпното лекарство за всеки един от нас. Предполагам, че подобно и на много лекарства, когато пропускаме дневната си доза молитва, лечебния ефект върху нашият дух и душа се губи.

„И когато страда една част, заедно с нея страдат всички части или когато се прославя една част, заедно с нея се радват всички части. Вие заедно сте Христово тяло, а поотделно сте Негови части.“ (1 Коринтяни 12:26,27)