Господният слуга не бива да е крамолник

Господният слуга не бива да е крамолник

17.06.2020 3 By Evangelsko.info

Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив!

2 Тимотей 2:14