Едногодишен хронологичен план за четене на Библията

Едногодишен хронологичен план за четене на Библията

02.01.2020 Off By Evangelsko.info

Прочит на Божията история

Едногодишен хронологичен план за четене на Библията

Ние, християните, знаем че Библията е боговдъхновеното Божие слово, чрез което Бог иска да познаем Божия характер, да обновяваме ума си, да знаем каква е Неговата съвършена воля и да се стремим към христоподобен живот. Известна е поговорката: „Или тази книга (Библията) ще те държи далеч от греха, или грехът ще те