ДУМИ на МЪДРОСТ (ден 9): Размишлявай над победите на библейските герои

09.11.2011 0 By Evangelsko.info
words
  • Давид уби Голиат с една обикновена прашка и в последствие стана цар (1 Царе 17)
  • Йосиф преодоля омразата на собствените си братя и лъжливите обвинения, и стана втори по власт след фараона (Битие 37:41)
  • Мойсей държеше в ръката си една най-обикновена тояга с която чрез вяра в Бога бе разделено Червеното море
  • Бедната вдовица вече имаше в дома си маслото и делвите чрез които Бог щеше да и даде чудото
  • Размишлявай над духовните победи на библейските герои и това ще освободи вяра за чудото в твоя живот
  • Какво имаш в ръката си? Бог вече ти е дал инструмента, чрез който ще се прояви в живота ти. Чудото е вече някъде близо около теб. Чудото е вече в твоя дом.

БИБЛИЯТА КАЗВА:[bible-post-hyno version=“82″ showversion=“1″ versiculo=“dan 11:32″]