ДУХОВНОТО ГНЕЗДО НА ПРАВЕДНИЯ

ДУХОВНОТО ГНЕЗДО НА ПРАВЕДНИЯ

10.08.2020 Off By Evangelsko.info

Псалми 84 –„Колко са мили Твоите обиталища Господи на силите! Копнее и даже примира душата ми за дворовете Господни; Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Дори врабчето си намира жилище, И лястовицата гнездо за себе си гдето туря пилетата си, При Твоите олтари, Господи на Силите, Царю мой и Боже мой. Блажени ония, които живеят в Твоя дом; Те всякога ще Те хвалят. (Села). Блажени ония човеци, чиято сила е в Тебе. В чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, Те я преобръщат на място на извори; И есенният дъжд я покрива с благословения. Те отиват от сила в сила; Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на Силите, послушай молитвата ми. Приклони ухо, Боже Яковов. (Села). Боже, щите наш, виж, И погледни в лицето на Твоя помазаник. Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни; Предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог, Отколкото да живея в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Господи на Силите, Блажен оня човек, който уповава на Тебе.“
БОЖИЕТО ГНЕЗДО – ЖИЛИЩЕТО НА ПРАВЕДНИЯ
І. Характерът на многоразличните гнезда
в природата
1.     Гнездото на лястовицата
2.     Гнездото на врабчето
3.     Гнездото на щъркела
4.     Гнездото на орела и пр.
Така ли е с човекът?
Помни ли човекът, както помнят лястовицата, врабчето, щъркелът, орелът – които независимо колко надалече летят, и колко време отсъстват; когато се върнат, помнят гнездото си.
Така трябва да бъде и с човекът!
Независимо от това – къде ходи (в Германия, Англия, Америка, Канада…) – да помни Църквата Христова, Божието гнездо – Гнездото на праведния.
ІІ. НУЖДАТА НА ЧОВЕК ОТ ГНЕЗДО
ПО ПОДОБИЕ НА НЕБЕСНИТЕ ПТИЦИ
–  О! Каква мъдрост има в гнездото на лястовицата!
Днес ние няма да говорим за гнездото на лястовицата, а за духовното гнездо на човека, по подобие на лястовичето.
О! Каква мъдрост има в гнездото на врабчето, независимо колко малко е то!
Но днес ние няма да размишляваме за това гнездо, а за духовното гнездо на човека – Гнездото Христос Исус
О! Каква мъдрост има в гнездото на щъркела, или на орела!
Днес ние няма да размишляваме за тези гнезда! Ако някой развали на птиците гнездото, те на следващия ден си правят гнездо.
Така ли е с човека?
Помнете! Както птиците – лястовицата, врабчето, щъркелът, орелът, гълъбът… – се нуждаят от гнездо; така и човекът!
ІІІ. ПРЕДЛАГАНОТО ИЗМАМИТЕЛНО ГНЕЗДО ОТ САТАНА
Сатана също си има своите дяволски гнезда:
Гнездото, наречено – богатство, големи хамбари, имоти и пр…
Притчи 23:5„Хвърляш ли на него очите си, – то го няма! Защото наистина богатството си прави крила, Както орел що лети към небето.“
Гнездото на Сатана, наречено – сребролюбие
Гнездото, наречено – слава и пр.
Божието предупреждение (чрез пророка) за дяволското гнездо:
Авдий 4 –„Ако и да се издигнеш като орел И поставиш гнездото си между звездите, И от там ще те сваля, казва Господ.“
Днес точно това гнездо търсят земните духовно непросветени нещастници.
Не знаят, че и от там Господ ще ги свали. А после що?!
ІV. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА БОЖИЕТО ГНЕЗДО,
ПРЕДЛАГАНО НА ЧОВЕКА
1.     Божията кошара, Църквата Христова – Гнездото на Новородените
Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
2.     Небесната врата, Господ Исус Христос – белегът за разпознаване на Божието гнездо
Само Божието гнездо има Небесна врата.
Йоан 10:9 –„Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.“
3.     Божието гнездо е – Гнездото на спасените
4.     Божието гнездо е – Гнездото на Мира
5.     Духовното гнездо на праведния е – Гнездото на Божиите обещания
Този, който е влязъл през Небесната врата, Христос Исус, има осигурена от Бога свобода и закрила.
ще влиза
ще излиза
и паша ще намира
„В Тебе съм съм скрит! В Теб, Канаро Вечна, във Теб аз съм скрит.“
(Из евангелски химн)
„Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си.“
(Псалми 23:1-3)