Дейвид Нортън за мястото на Библията на Крал Джеймс (1611 г.)

Дейвид Нортън за мястото на Библията на Крал Джеймс (1611 г.)

01.08.2011 0 By Evangelsko.info

kjv20bible20cross[1]НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – 2008, том 47, серия 6.2
Дейвид Нортън за мястото на Библията на Крал Джеймс (1611 г.) в историята на английската литература (PDF)
Румяна Петрова

David Norton on the Place of King James Bible (1611) in the History of English Literature: This paper presents the view of the New Zealand Bible historian and literary scholar David Norton on the special character of one of the major translations of the Bible in the English language, The King James Version.

Key words: English Bible, English Literature, English culture.