Категория: Новини

18.10.2019 Off

СИЛАТА НА ЕВАНГЕЛСКИЯ АМВОН

By Evangelsko.info

I. СИЛАТА НА АМВОНА – НЕ СЕ СЪСТОИ ВЪВ:Ø Красноречието на проповедникаØ Богатият речник на проповедникаØ Артистичността на проповедникаØ Фрапиращото облекло на проповедникаII. СИЛАТА НА АМВОНА Е – В БОЖИЕТО СЛОВО Евреи 4:12 –„Защото Божието слово е жи…

16.10.2019 Off

ЧОВЕКЪТ В ИЗПИТАНИЕ

By Evangelsko.info

1Коринтяни 10:13 –„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да мож…

10.10.2019 Off

ЧОВЕКЪТ СЪС ИЛИ БЕЗ КРИЛА

By Evangelsko.info

Псалми 55:6 -„И рекох: Дано да имах крила, като на гълъба! Щях да отлетя и да си почина.“I. МЕЧТАЕЩИЯТ ЧОВЕК ЗА ЛИПСВАЩИТЕ МУ КРИЛА НА ГЪЛЪБА1. Човекът по природа е мечтател и това го разграничава от животинското царство2. Мечтаещият човек за различни…

09.10.2019 Off

Последната ни надежда

By Evangelsko.info

„Бог е нашата последна надежда, защото ние сме Божията първа любов.“

– Юрген Молтман, германски богослов

„God is our last hope because we are God’s first love.“ 

– Juergen Moltmann, German theologian

08.10.2019 Off

Силата на езика

By Evangelsko.info

Думите помиряват различията или усилват несъгласията.„Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго“ Колосяни 4:6Езикът е ключово важен за общуването и при координирането на общите усилия. Без комуникация много от усилията ще са напразни, постиженията ще са нищожни, взаимоотношенията тягостни, а неразбирателствата безбройни. […]

The post Силата на езика appeared first on църква Приятели.

06.10.2019 Off

НЕКА МИ БЪДЕ, СПОРЕД КАКТО СИ КАЗАЛ

By Evangelsko.info

Лука 1:38 -„И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.“I. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, СПОРЕД КАКТО БОГ БЕ КАЗАЛ1. Бог обяви чрез Словото Си – какво ще бъде Рождество ХристовоИсая 9:6-7 -„Защото ни се р…