Бог помни и благославя този, който ходи в Божията любов….

Бог помни и благославя този, който ходи в Божията любов….

07.01.2020 0 By Evangelsko.info

Бог помни и благославя този, който ходи в Божията любов.
„Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.“ Евр. 6:10
Като са служили на светиите, те са показали любов към Бога и любов към Божието име. Бог помни. Той никога не забравя добро семе, което е посяно. Бог е Възнаградител. Той е най-великият Възнаградител, Той е твоят щит и твоята извънредно голяма компенсация. Той те компенсира относно всичко зло, което си преживял. Той те възнаграждава за това че си отказал да си отмъщаваш, а си продължил да ходиш в любов, в прошка и милост и те възнаграждава за всичко добро, което си вършил през живота си.
„Който сее правда, има сигурна награда.“ Пр.11:18