Без храна църквата не може да функционира

Без храна църквата не може да функционира

22.03.2019 0 By Evangelsko.info

Северна Корея съобщава за недостиг на храна от 1,4 милиона тона и намалява наполовина вече неадекватните дневни дажби. Църковните лидери казват, че без храна църквата не може да функционира.

Нека се молим за снабдяване с храна, както на християните, така и на всички останали страдащи от тоталитарния режим в Северна Корея.

Christians in North Korea and other places around the world who are living in extreme poverty are struggling to survive. Learn how you can help provide lifesaving food and critical resources to brothers and sisters suffering for their faith where the need is greatest.