Автор: Evangelsko.info

18.10.2019 Off

СИЛАТА НА ЕВАНГЕЛСКИЯ АМВОН

By Evangelsko.info

I. СИЛАТА НА АМВОНА – НЕ СЕ СЪСТОИ ВЪВ:Ø Красноречието на проповедникаØ Богатият речник на проповедникаØ Артистичността на проповедникаØ Фрапиращото облекло на проповедникаII. СИЛАТА НА АМВОНА Е – В БОЖИЕТО СЛОВО Евреи 4:12 –„Защото Божието слово е жи…

16.10.2019 Off

ЧОВЕКЪТ В ИЗПИТАНИЕ

By Evangelsko.info

1Коринтяни 10:13 –„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да мож…

14.10.2019 0

Нови гонения в Русия

By Evangelsko.info

Няколко религиозни общности в Русия губят местата си за поклонение поради „сложно, понякога противоречащо и често несъвместимо прилагане на законодателството“,…

13.10.2019 0

ОЕЦ относно Твърденията, че евангелски пастори разпространяват слухове, довели до масово изтегляне на деца от училища

By Evangelsko.info

ИЗЯВЛЕНИЕ на ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ относно: Твърденията, че евангелски пастори са замесени в разпространяването на лъжливи слухове, довели…