Автор: Evangelsko.info

11.01.2020 Off

КОЙ КАКВОТО ПОСЕЕ, ТОВА ЩЕ И ДА ПОЖЪНЕ

By Evangelsko.info

Галатяни 6:7 -„Недейте се лъга; Бог не е за подиграване; понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.“Главна мисъл: Жътвата на онова, което е посятоI. СЕМЕТО НА СЕЯЧА1.      Бог – Дарителят на семето за сеяча 2 Коринтяни 9…

10.01.2020 0

Младо семейство от Украйна избра България

By Evangelsko.info

http://bnr.bg/plovdiv/post/101146414/trudniat-pat-ot-narkoticite-do-svobodata-i-grijata-za-drugite?fbclid=IwAR0FiOLE__E1XPt0lK6gWIgV_hJGqcvQjKWJa9ZlMVVjyUgjSU4mcRFYcSQ Младо семейство от Украйна избра България за да помага на хора, попаднали в капана на зависимостите.Дмитрий и Катя Карпови…

06.01.2020 Off

ИОАН КРЪСТИТЕЛ

By Evangelsko.info

Днес, 7 януари, Християните в България възпоменават делото на Иоан Кръстител – Предвестникът на Новозаветната диспенсация. Марк 1:1-8 –“Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син; както е писано в книгата на пророк Исая:-„Ето, Аз изпращам пре…

02.01.2020 Off

Едногодишен хронологичен план за четене на Библията

By Evangelsko.info

Прочит на Божията история

Едногодишен хронологичен план за четене на Библията

Ние, християните, знаем че Библията е боговдъхновеното Божие слово, чрез което Бог иска да познаем Божия характер, да обновяваме ума си, да знаем каква е Неговата съвършен…

31.12.2019 Off

Молитва за новата година – New Year Prayer

By Evangelsko.info

/see the same text in English here/

Скъпи Господи,

Благодаря ти, че Ти правиш всички неща нови. Благодаря ти за всичко, което си допуснал в живота ни през изминалата година, доброто и трудностите, които ни напомнят колко много се нуждаем от Теб…