Автор: Evangelsko.info

04.08.2020 0

Св. Синод относно Св. София

By Evangelsko.info

Светият Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия с внимание и загриженост следи дискусиите и решенията на Държавния съвет…

27.07.2020 Off

27 ЮЛИ/ ЛЕВИТ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Левит 13-15 глава ТЪРСИ ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ДА ЗАРАЗЯВАШ „ …ето законът за прокажения в деня, когато се очиства: да се заведе при свещеника; и свещеникът, като излезе вън от стана да прегледа; и ако прокаженият е оздравял от раната на проказата, …След това нека дойде в стана, но да живее вън от…

26.07.2020 Off

Бъди дъб, не гъба

By Evangelsko.info

/проповед/

Бъди
дъб, не гъба –

дай възможност на Бог да работи – научи се да чакаш

„Чакай
Господа; дерзай и нека се укрепи сърцето ти; да, чакай Господа.“ (Псалм 27:14)

Ето,
че сме пред прага на новата година. Преди малко благодарихм…