АЛЖИР – Християните в страната са под все по-голям натиск

АЛЖИР – Християните в страната са под все по-голям натиск

19.08.2018 2 By Evangelsko.info

Властите в Алжир използват „вратички в закона”, за да закриват църкви и да оказват натиск върху християните.
Източници на Релийз Интернешънъл казват, че служители на разузнаването и сигурността подлагат протестантските църкви на „инспекции на здравето и безопасността”. Тази акция започна през ноември и оттогава най-малко десет църкви, повечето от които в северната част на страната, са били затворени или им е било наредено да прекратят всичките си дейности. Последният такъв случай е от май тази година. За поне две църкви, в градовете Тизи Узу и Беджая, се знае, че все още са затворени.

И други църкви са застрашени, и им е казано, че нямат официално разрешение да функционират. Само че получаването на разрешително е практически невъзможно – от 2006 г., когато влиза в сила законовото изискване на тези разрешителни, не е издадено нито едно.

Въпреки това международният натиск над Алжир да отстоява религиозните свободи дава плод. Три църкви, които бяха принудително затворени, вече отново са отворени, макар все още да нямат разрешителни. Има сведения, че вярата и дръзновението на църквата в Алжир растат.

* Молете се Бог да дава на алжирските презвитери и техните църкви сила и мъдрост по време на тази акция срещу тях.
* Молете се чиновниците, които извършват инспекции в църквите, да бъдат повлияни от мощното свидетелство на нашите братя и сестри и докоснати от Божията любов и благодат.
* Благодарете на Бог за това, че Неговата църква в Алжир устоява на този натиск. Молете Го всеки ден да добавя към нея още вярващи, както правеше в Деяния 2:47.

НОВИНИ: Продължавайте да се молите за това Бог да закриля нашия брат от Китай, Джианг Тианьонг – адвокат, който излежава двегодишна присъда за „подривна дейност”. Според сътрудниците на Релийз Интернешънъл в Китай от Чайна Ейд (China Aid), близките му се опасяват, че е изтезаван и принуждаван да взима наркотици, вероятно за да се причини загуба на паметта. Съпругата му, Джин Бианлинг, е избягала в САЩ. Джианг изчезна през ноември 2016 г., беше държан в незаконен арест и официално арестуван едва през май 2017.