9 септември 2011: Mолитва за мисионери

9 септември 2011: Mолитва за мисионери

09.09.2019 5 By Evangelsko.info

mission_300

9 септември: Mолитва за разпознаване повика за мисионерска работа и за служението на действащи мисионери

[+] Отделете време всеки ден за молитва за посочената нужда.
[+] Споделете молитвената нужда за деня с приятели, с които можете да се молите заедно.
[+] Представете нуждата на деня на пастора в молитвена служба или неделно богослужение.
[+] Следете ежедневната информация, която ще бъде публикувана на www.bibliata.com за всички участници в молитвата.