6 Март / РУТ

6 Март / РУТ

06.03.2020 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Рут

„…А РУТ СЕ ПРИВЪРЗА  КЪМ  НЕЯ” (Рут 1:14)

Този стих е един от любимите ми. В тези няколко думи се
съдържа цялото взаимоотношение между свекърви и снахи.

Има много вицове за свекървите. Със сигурност всеки може да каже и да си припомни поне няколко и те всички ще бъдат негативни. Спомням си, като съвсем нова снаха, колко се срамувах и притеснявах да нарека майката на своя съпруг „мамо”. Може би на запад нямат този обичай, а и вече в съвременното ни модерно общество все по-често се среща обръщението по име към жената, която е родила мъжа до нас, вместо това „остаряло” и „немодерно” обръщение…

Рут се „привърза”.
Тази една единствена думичка съдържа толкова много:  Отношение,
Любов, Признателност
!  

Дали старите обичаи и традиции понякога не са малко по-истински, морални и добри от сегашните модерни отричания на семейните отношения? Много са размислите в тази посока, но въпросът, който трябва да си зададем днес е: Към кого или какво е привързано сърцето ми?

На кого съм готова да кажа: „… гдето идеш ти, и аз ще ида, и гдето останеш, и аз ще остана”? (Рут 1:16)

Желанието ми е всички в един глас и от сърце да кажем
Името … …!

Еми Христова