50 дни на молитва: Ден 42 – Mолитва за Святия Дух

50 дни на молитва: Ден 42 – Mолитва за Святия Дух

20.05.2007 0 By Evangelsko.info

50dni
[+] През десетте дни до Петдесятница, апостолите се молиха за Святия Дух
[+] Ти също можеш да се молиш и да приемеш кръщението с Духа
[+] Христос обеща, така че можеш да се молиш с увереност

Лука 11:13 И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него!