50 дни на молитва: Ден 20 – Моли се на небесни езици

50 дни на молитва: Ден 20 – Моли се на небесни езици

09.05.2020 11 By Evangelsko.info

50 days of prayer for Bulgaria
[+] Български, френски, немски, английски. Кой е езикът на който Бог говори?
[+] Наричан е често „небесен език” – персонална комуникация между вярващия и Твореца на Вселената
[+] Не пропускай шанса да говориш с Бога

1 Коринтяни 14:2 Защото който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не го разбира, понеже с духа си говори тайни.