50 дни на молитва: Ден 15: Не саботирай вчерашната молитва

50 дни на молитва: Ден 15: Не саботирай вчерашната молитва

15.09.2015 12 By Evangelsko.info

50dni
[+] Нека предположим, че си се молил(а) за спасението на близък човек
[+] Бог е чул молитвата. Тя има значение за Него и Той е обещал отговор
[+] Не превръщай молитвата на вяра в думи на съмнение

Яков 1:6 Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.