50 дни на молитва: Ден 14 – Моли се според очакванията си

50 дни на молитва: Ден 14 – Моли се според очакванията си

03.05.2020 2 By Evangelsko.info

50 days of prayer for Bulgaria
[+] Думите имат значение, защото в тях има смърт и живот
[+] Твоята вяра и ум реагират на всичко което казваш
[+] Никога не вербализирай нещо, което не искаш да се случи
[+] Моли се според очакванията си, не според преживяванията си

Марко 11:23 Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му стане.