50 дни на молитва: Ден 11 – Очаквай отговор

50 дни на молитва: Ден 11 – Очаквай отговор

11.09.2015 0 By Evangelsko.info

50dni
[+] Вярата е увереност в Бога
[+] Вярата идва, когато Бог говори чрез Словото, Святия Дух или служение
[+] Очакването е невидимото течение, което довежда чудото до твоя живот

Исая 65:24 Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато говорят те, Аз ще слушам.