2 март / ИСАЯ

2 март / ИСАЯ

02.03.2020 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Исая 45-50

ДЪЩЕ СИОНСКА ИЛИ ДЪЩЕ ВАВИЛОНСКА?

Господ мечтае за теб. Дал ти е почтено име и го изпълва със съдържание.
Роси Духът Му върху теб и изливат облаците праведност. Подготвя те да изпълниш
мечтата Му. Както е призовал и подготвял Девора, Самуил, Еремия, Петър, Савел
от Тарс. И ако си казваш: „Кой съм аз, Господи, или коя съм аз, че мен да
избереш?”, обещава да ходи пред теб и да изравни неравните места; да разбие
медните врати и да строши железните лостове; да ти даде съкровища, пазени в
тъмнина и богатства, скрити в скривалища…, с една дума  – да ти даде всичко, от което се нуждаеш, за
да изпълниш волята Му за твоя живот. 

Но понеже знае какво има в човека, знае, че между „Кой съм аз,
Господи?” и „Вижте ме кой съм!” има само една крачка, ни предупреждава срещу
надигането на сърцата ни. Срещу гордостта – болестта на Луцифер, чийто бацил е
в нас още от Грехопадението. И срещу идолопоклонството, което е симптом пак на
този бацил.

„Аз съм Господ и няма друг” – проехтяват на 6 пъти думите Му в 45
глава.  И продължават да кънтят: „Аз съм
Бог и няма друг” (46:9).

Никоя личност или църква не е застрахована. Често, при благоприятни
условия, този бацил се активира до епидемични размери.  И от Дъщери Сионски превръща отделни личности
и църкви в Дъщери Вавилонски, които с отношението си и поведението си тръбят:
„Аз съм, и освен мен, няма друга!” И обаянията и чародействата им нямат край. /47:8,
9/ Попиват от Вавилонския дух, ходят с вирнати шии (3:16) и се покланят на
делата на ръцете си. Не правят разлика между скритата изригваща дързост на
Святия Дух и постоянната светска настъпателност и агресия.

„Седни на земята, а не на престол…Седи, мълчи…Сниши се, седни ниско” – Ако ще Ми ходиш в гордост и суета – по плът, стой си в плътта, в пръстта, не Ми симулирай духовност.  Защото себе си можеш, другите можеш, но Мен не можеш да излъжеш.  Смири се, покай се, излез от Вавилон! Защото Аз за теб „разцепих канарата” – дадох Своя Син да бъде разломен на Голготския кръст, за да „потекат водите на Духа Ми” към теб (48:21), за да повярваш в Мен, да Ме възлюбиш и от любов да се посветиш да Ми служиш със смирен дух и послушно сърце.

Светлана Каролева