1 Коринтяни 10:14 Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството.

20.01.2020 3 By

1 Коринтяни 10:14

Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството.